Fremtidens løsninger i fokus på Norsk Murdag 2023

Norsk Murdag arrangeres av Norsk murforum som er et norsk fagsenter for mur og flis. Norsk Murdag har blitt en viktig faglig arena som samler både utførende og prosjekterende innenfor mur, puss og flis. Årets arrangement finner sted på Klingenberg Kino. Daglig leder i Norsk murforum, Øyvind Buset, synes årets program har blitt både allsidig…

Søker kandidater til Bygg og Bevar-prisen 2023

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og -bedrifter som utmerker seg innen bygningsvern. Prisen er en sjekk på 50 000 kr som skal gå til kompetanseutvikling, og blir delt ut den 24. november på Sentralen i Oslo. Formålet…

Samlet 350 lærlinger i Vestfold

Samlingen besto av ungdommer som er under utdannelse mot håndverker og entreprenørfag som tømrer-, snekker-, betong-, murer-, maler-, blikkenslager-, glass-, anlegg, isolatør- og taktekker- , rørlegger, anleggsgartner og elektriker.’ – Sammen fremmer vi gode holdninger for et rettferdig og trygt arbeidsliv innenfor bygge- og anleggsbransjen, sier daglig leder Hilde Claussen, Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold.…

Tre murbygg får hedrende omtale

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere til- og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet. Mens prisen tidligere også kunne tildeles personer og virksomheter, ble det fra 2011 vedtatt at prisen kun skal gå til «bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god…

Sa nei til oppkjøp

Murmestrene Kammen & Sneve ble etablert i 1999 og har fått et godt fotfeste i Trøndelag. Bedriften har en rekke rammeavtaler og en årlig omsetning på 20–25 millioner kroner. Firmaet har 24 ansatte og fire eiere som eier en fjerdedel hver. For dårlig tilbud Det er nå tre år siden en oppkjøpsgruppering banket på døra…