Utradisjonelt isoleringsarbeid på kunstsilo

På bryggekanten ved Silokaia i Kristiansand er den gamle kornsiloen i gang med å transformeres til et nytt kunstmuseum. Det er totalentreprenør Kruse Smith AS som rehabiliterer det 3300 kvadratmeter museet, som skal romme Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, og Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger. Den gamle kornsiloen består av massiv betong, og det har…

Gjør færre feil – det er bra for miljøet

Vi snakker stadig oftere om ombruk i byggebransjen. Men det er ikke like enkelt å få til i praksis. Ennå. Nye lover og regler vil tvinge frem endringer. I mellomtiden kan du unngå å gjøre feil på byggeplassen. Når byggefeil er rundt ti prosent av kostnadene for et prosjekt, gir det alene en betydelig miljøgevinst.…

Inviterer til håndverkskonferanse

Konferansen etterfølges av det tradisjonelle Bygg og Bevar-treffet, med middag, bar og utdeling av Bygg- og Bevar-prisen. Vi håper så mange som mulig vil bli med for faglig påfyll og fest. Programmet er delt inn i 3 ulike deler. Du har mulighet til å være med på en, to eller alle. Del 1 – Erfaringer…

Nå kommer Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Tiltakene utgjør det første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre besøkte Voldsløkka skole i Oslo da regjeringen presenterte nye krav i Norgesmodellen…

Spår renessanse for bygghåndverk

Statbygg-lederen er klar: – Gullstandarden i bærekraft er å kunne ta i bruk det du har på en bedre måte slik at du slipper å bygge nytt. Han vil at vi skal bygge mindre enn i dag, utnytte bygningene vi har på en smartere og mer energieffektiv måte og ikke minst gjenbruke mer av både…