Rekordvekst for miljødeklarasjoner

– Det er litt som den berømte ketsjupflaska. Plutselig løsnet det, sier Hauan. – Jeg vet ikke om det er på grunn av eller på tross av Covid, men 2020 har vært et fantastisk år for EPD Norge. Vi har aldri hatt så stor tilgang på nye EPD-eiere eller EPD-er.Til nyttår var det rundt 1250…

Nå blir det enklere å bruke brukte byggematerialer om igjen

– Norge skal være et foregangsland i det grønne skiftet og overgangen til sirkulærøkonomi. Dessverre har vi sett at praktiseringen av kravene til ombruk av byggematerialer har vært svært streng. Derfor har vi gjennomgått regelverket på nytt med mål om økt ombruk og gjenvinning, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). Lettere å bruke brukte…

Går inn i Håndverksgruppen

Norges største konsern innen maling, gulvlegging, mur og flis fortsatte veksten på tampen av fjoråret. Rett før julen ble ringet inn, ble Malermestrene BMV AS i Molde, Industri og Maling AS i Harstad, og Dokken og Moen Murmesterforretning AS på Lillehammer en del av Håndverksgruppen. I juli i fjor kjøpte oppkjøpsfondet FSN Capital V 30…

Oppklarer forvirring om innreise

Stadige endringer i hva som kreves av utenlandske arbeidere har skapt stor forvirring i byggebransjen. Også mur- og flisbedrifter har en del innleie og det er ikke like lett å følge med på alle endringer. Derfor har Byggenæringens Landsforening (BNL) kommet med jevnlige oppdateringer og råd til bedriftene. De har skrevet flere artikler med oppdatert…

Reagerer sterkt på meninger om fagnavn

Det er i forbindelse med høringen om Vg3 murerfaget på Utdanningsdirektoratet sine nettsider at Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen tilkjennegir sin mening om at faget ikke bør skifte navn til mur- og flisleggerfaget, men fortsatt bør hete murerfaget. «Fagbetegnelsen bør være murer» Riksantikvaren skriver: Istandsetting, rehabilitering og gjenbruk av bygninger vil få økende betydning i framtida. Dette…