Meling gjenvalgt som formann

Meling har sittet som formann i Norske Murmestres Landsforening 8 år som er maksimal grense for hvor lenge noen kan sitte i ledervervet i organisasjonen. Derfor bes landsmøtet om å gi dispensasjon fra vedtektene. Forslaget til generalforsamlingen lød: I forbindelse med valg av formann foreslås det at generalforsamlingen dispenserer fra vedtektenes § 8, 6. ledd…

NML forblir i BNL og NHO

Det lå i kortene allerede før møtet at de som ville bryte ut sammen med Byggnesterforbundet og Malermesternes Landsforbund, ikke ville få nødvendig 2/3 flertall for styrets forslag om utmelding av BNL og NHO. – Byggmesterforbundets utmelding av BNL har tvunget oss til å ta stilling til. Det har vært en lang prosess og tatt…

Innstilles til gjenvalg

Meling har sittet som formann i Norske Murmestres Landsforening 8 år som er maksimal grense for hvor lenge noen kan sitte i ledervervet i organisasjonen. Derfor bes landsmøtet om å gi dispensasjon fra vedtektene. Forslaget til generalforsamlingen lyder: I forbindelse med valg av formann foreslås det at generalforsamlingen dispenserer fra vedtektenes § 8, 6. ledd…

Baner vei for murmesterne

Misnøyen med BNL og NHO fra flere av håndverksorganisasjonene har strukket seg over en lengre periode. Byggmesterforbundet har vært en av pådriverne i å etablere et alternativ. Applaus for løsrivelse Et enstemmig landsmøte i Byggmesterforbundet har nå vedtatt å fristille medlemmene fra NHO-medlemskap. Samtidig er det fattet prinsippvedtak om å slippe inn tømrerbedrifter i forbundet.…

«Kobotene» kommer til byggeplassen

I høst blir roboter og andre autonome maskiner og verktøy en viktig del av Bauma. Den tyske messen for maskiner, verktøy og utstyr til bygg og anlegg arrangeres i München 24. til 30. oktober. Ikke alene Bransjesjefen selv, Tim-Oliver Müller, tror likevel ikke at byggerobotene kommer til å klare seg helt alene riktig ennå. –…