Spesiell teglarkitektur på Vennesla kirke

Den nye kirken i Vennesla skal fungere som byens nye hovedkirke. Det 1 530 m2 store kirkebygget skal integrere menighetens kirkelige begivenheter med hverdags- og kulturfunksjoner for nærliggende skole og Venneslas foreningsliv. Det er LINK arkitektur som vant arkitektkonkurransen og HSH Entreprenører A/S er i full gang med byggingen. Teglfasade med et sakralt uttrykk Det var…

Murmestrene beholder oppsatt plan

Saken er økt i aktualitet etter at Malermestrenes Landsforbund (MLF) nå etter alt å dømme følger etter Byggmesterne som meldte seg ut av BNL i juli 2020. Representantskapet i MLF har på et nylig møte gitt styret mandat til å gå videre i denne prosessen med å vurdere en løsrivelse fra BNL. Styret i MLF…

Gjør teglstein «grønnere»

Fra neste år reduserer Europas største teglverksprodusent, Wienerberger, CO2-avtrykket fra teglverket med 35 prosent. Wienerberger har inngått en 5-årig avtale med Danmarks største biogassprodusent, Nature Energy, om at biogass fra 2022 skal utgjøre halvparten av energien som brukes i teglproduksjonen i Norden. Avtalen omfatter knappe fem prosent av energiselskapets samlede biogassproduksjon og føyer seg inn…

Hvilken bedrift fortjener Bygg og Bevar-prisen 2021?

Bak prisen står Bygg og Bevar som har som mål å bidra til at landets gamle hus skal bestå for framtiden. Bygg og Bevar-prisen er en anerkjennelse til bedriftene som bidrar til å gjøre arbeider på gamle hus til et levebrød, og på den måten bidrar til formidling og et løft for restaureringsmarkedet. Foruten prispenger,…

Vellykket murdag med klimafokus

I underkant av 100 representanter fra ulike deler av murbransjen og arkitekter var samlet i Bergen på en ytterst regntung dag. Det ga den optimale rammen da værpresentatør Eli Kari Gjengedal kom stormende inn som foredragsholder og kunne fortelle at det på dette tidspunktet bare manglet 42 millimeter regn for at det skulle bli ny…