Murer-lærlinger like under gjennomsnittet

En lærling i murerfaget tjener i snitt 18 190 kroner i måneden. Når snittet for alle 44 fag som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har laget statistikk på er på 18 520, betyr det at faget ligger like under snittet. Det er første gang at SSB lager slik statistikk for lærlinger, mens de kommer med en årlig…