Nødvendig med nytenkning om fagskoler

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget.

– Vi har sagt i regjeringserklæringen at vi ønsker å styrke fagskoleutdanningene og gjeninnføre statlig finansiering, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann.

– Vi har sagt i regjeringserklæringen at vi ønsker å styrke fagskoleutdanningene og gjeninnføre statlig finansiering, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann.

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget.

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Før jul overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren.
– Vi vil takke utvalget for et solid arbeid, og ta innspillene fra utvalget med oss inn i arbeidet med en melding til Stortinget om fagskoleutdanningene, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagskoleutdanningene er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolene tilbyr viktige yrkesutdanninger som samfunnet har behov for, som for eksempel innen teknisk industri, i helsesektoren og i sjøfartsnæringen.
– Det er i dag en økende andel av befolkningen som ønsker og trenger utdanning ut over videregående opplæring. En fagskoleutdanning kan være et riktig valg for svært mange, sier Røe Isaksen.
Utfordringer I NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg løfter utvalget fram følgende hovedutfordringer:
• Fagskolens uklare plass og svake status i det norske utdanningssystemet
• Arbeidslivets manglende eierskap til fagskolene
• Behov for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene
• Lite hensiktsmessig og for svak styring av fagskolesektoren, herunder en lite hensiktsmessig struktur
• Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem

– Vi har sagt i regjeringserklæringen at vi ønsker å styrke fagskoleutdanningene og gjeninnføre statlig finansiering. Jeg merker meg at utvalget også anbefaler dette, sa Røe Isaksen.

Utvalget foreslår
I NOUen fremmes det til sammen 49 forslag til tiltak som spesielt retter seg mot myndighetene, fagskolene og arbeidslivet. Fagskoleutvalget ønsker at disse tre aktørene skal ta et sterkere eierskap til sektoren.
De viktigste tiltakene som retter seg mot staten omhandler blant annet:
• Overføring av finansieringen av fagskolene fra fylkeskommunene til staten
• Sikring av studentrettigheter
• Strukturtiltak
• Finansiering
• Dimensjonering

– Fagskolen har fått utvikle seg over mange år uten at det har vært knyttet til en helhetlig politikk. En ny fagskolepolitikk, som løfter denne utdanningssektoren til å bli et reelt og høyt ansett alternativ til høyere utdanning, vil bidra til mer og bedre arbeidsdeling mellom fagskolene og universitetene og høyskolene. Det kan igjen frigjøre ressurser og heve kvaliteten både i fagskolesektoren og i universitets- og høyskolesektoren, sa Røe Isaksen da han mottok utredningen.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

CAPTCHA ImageChange Image