Nytt senter mot arbeidslivskriminalitet

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpnet 12. februar et nytt senter i Oslo som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Senteret er en samlokalisering av seks offentlige etater. Foto: Øyvinn Myge/ASD

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpnet 12. februar et nytt senter i Oslo som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Senteret er en samlokalisering av seks offentlige etater. Foto: Øyvinn Myge/ASD

12. februar åpnet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson et nytt senter i Oslo som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Senteret er en samlokalisering av seks offentlige etater.

– At seks etater jobber med de samme utfordringene og finner felles løsninger vil gjøre det enklere å ta unna de useriøse, og hegne om de seriøse, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
Senteret er en oppfølging av Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet der man ønsker å styrke samarbeidet mellom offentlige etater.

Kontoret i Oslo skal bestå av medarbeidere fra Skatt Øst, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Oslo politidistrikt, Kemneren og Tolletaten.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image