Sanner vil ha ny forenklet TEK17

Sanner vil ha ny og forenklet TEK. Foto: Knut Randem.

Sanner vil ha ny og forenklet TEK. Foto: Knut Randem.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil forenkle regelverket som styrer norsk boligbygging. – Det skal bli billigere og enklere å bygge nye boliger, sier Sanner. 

Statsråden inviterer nå bransjen med på en bred gjennomgang av de tekniske byggeforskriftene. Dagens byggtekniske krav er omfattende. TEK10 har over 140 bestemmelser som omfatter flere tusen krav.
– Vi starter nå en helhetlig gjennomgang av TEK10. Vi ønsker å kutte i omfanget og bedre presisjonen. Det er viktig at regelverket blir mer oversiktlig og forutsigbart, sier Sanner.
Arbeidet kalles ”TEK17”. Målet er at de nye, forenklede bestemmelsene trer i kraft i 2017.
– Flere flytter til de store byene, og vi er nødt til å holde byggekostnadene nede for å holde boligbyggingen oppe. Dette er også noe Produktivitetskommisjonen har anbefalt, sier Sanner.
I gjennomgangen av de byggtekniske forskriftene skal det prioriteres endringer som har størst mulig potensial for å redusere kostnader. Men dette skal ikke gå på bekostning av sikkerhet og kvalitet.
– Det er ingen motsetning mellom å forenkle og det å satse på kvalitet. Nå trenger vi gode innspill på hvilke bestemmelser som kan forenkles og gi kostnadsreduksjon, sier Sanner.
Direktoratet for byggkvalitet inviterer til møter 25. og 26. mars der næringen kan gi sine innspill.

Her kan du melde deg på innspillsmøtet om endringer av TEK10.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image