Flagger for språkforståelse

Som offentlig byggherre ønsker Statsbygg å være en rollemodell innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), sier administrerende direktør Harald Nikolaisen. Her foran SHA-ressurser i Statsbygg. Foto: Statsbygg.

Som offentlig byggherre ønsker Statsbygg å være en rollemodell innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), sier administrerende direktør Harald Nikolaisen. Her foran SHA-ressurser i Statsbygg. Foto: Statsbygg.

En tredjedel av dødsulykkene på norske arbeidsplasser rammer utenlandske arbeidere. Nå går Statsbygg i bresjen for økt språkforståelse i byggebransjen: Alle skal kunne føle seg trygge på jobb, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen.

I sommer innfører Statsbygg enda strengere sikkerhetsregler for sine byggeplasser; elektronisk adgangskontroll, synlig ID-kort til enhver tid, halvparten av arbeiderne skal være faglærte, sikkerhetsregler skal være tilgjengelige på alle relevante språk og alle fremmedspråklige skal ha en norsktalende kontaktperson.

Språk kan være en utfordring
En tredjedel av dødsulykkene på norske arbeidsplasser rammer utenlandske statsborgere.
– Det er ikke til å stikke under en stol at språk kan være en utfordring for utenlandske arbeidstakere, sier Nikolaisen. Selv har vi jobbet hardt for å få ned skadetallene, og hadde ni personskader med fravær i 2014. Som offentlig byggherre ønsker Statsbygg å være en rollemodell innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Flagger språk
På byggeplassen i Regjeringskvartalet har prosjektledelsen innført et system der flagg er klistret på hjelmene, slik at alle til enhver tid har oversikt over hvem de kan henvende seg til for oversetting eller oppklaring. Prosjektleder Kristine Wangen mener klistremerkene kan være utslagsgivende for at sikkerhetsreglene til enhver tid blir fulgt.

– Vi opplever at de arbeiderne som ikke snakker norsk nå føler seg tryggere i forhold til gjeldende regler på byggeplassen, sier prosjektleder Kristine Wangen.
– Det å til enhver tid vite hvem man kan henvende seg til for spørsmål, er en liten endring som kan utgjøre stor forskjell for den det gjelder.

De nye SHA-reglene trer i kraft fra i sommer, og gjelder alle nye kontrakter mellom Statsbygg og entreprenører og under-entreprenører.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image