– Nødvendig med sterkere innsats mot svart arbeid

Det gjøres for lite med svart arbeid, mener BNLs Jon Sannes. Foto: Knut Randem.

Det gjøres for lite med svart arbeid, mener BNLs Jon Sandes. Foto: Knut Randem.

– Regjeringen leverte en strategi mot arbeidslivskriminalitet i januar. Nå er det på høy tid å gå fra ord til handling. BNL er skuffet over at det i revidert budsjett er få spor av nødvendige tiltak i kampen mot de useriøse aktørene, sier Jon Sandnes i BNL.

Et av tiltakene som er lagt frem, er å styrke arbeidsgiverkontrollen og flytte skatteinnkrevingen til skattemyndighetene.
– Dette er BNL positive til. Bedre og mer effektive kontroller og styrking av kontorer regionalt er riktig for å bekjempe den useriøse delen av næringslivet.

Regjeringen skal få ros for å snu når det gjelder innstramningen av permitteringsregelverket.
– Arbeidsgivers dager med lønnsplikt ved permittering går fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker De nye reglene vil bli gjeldende fra 1. juli 2015. Dette er svært bra og viktig for mange bedrifter og arbeidstakere. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til næringens behov, sier Sandnes

BNL hadde håpet på midler til en bredere enøk-ordning.
– Forrige ukes Klimabarometer viste at boligeiere ønsker energieffektivisering velkommen, men det offentlige må gi drahjelp. Dagens rettighetsbaserte ordning dekker ikke folks behov, og interessen for ordningen er for liten. Her bør Stortinget få til en endring i budsjettet slik at vi får en bredere ENØK-ordning på plass, sier Jon Sandnes i BNL i en kommentar til framleggelsen av forslag til revidert statsbudsjett for 2015.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image