NML har spart en million

NMLs styre fikk lite motbør av generalforsamlingen.

NMLs styre fikk lite motbør av generalforsamlingen.

Norske Murmestres Landsforening (NML) har i dag gjennomført sin generalforsamling i Bergen. Organisasjonen har spart kostnader, men budsjetterer med fortsatt underskudd. Sammenslåing av NML og Servicekontoret er et sparetiltak.

Styreformann Hans Kristian Meling møtte null motstand da han fosset gjennom årsberetningene for NML og Servicekontoret. Også regnskapet ble loset raskt gjennom.

Administrerende direktør Jan Gunnar Madsen opplyste at organisasjonen har kuttet en million kroner i utgiftene i forhold til tidligere år. Så viste da også Servicekontorets regnskap for 2015 overskudd. De tre siste årene har dette regnskapet hatt et betydelig underskudd. Men NMLs regnskap har fortsatt et underskudd på 822.000 kroner. Det er noe mindre enn årene før. For å kutte ytterligere kostnader slås NML og Servicekontoret sammen til en enhet fra 1. januar 2016. Denne fusjonen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Kun Våtromsnormen fikk opp en debatt under generalforsamlingen.

Kun Våtromsnormen fikk opp en debatt under generalforsamlingen.

Kontingentene til NML ble økt fra 1800 til 2800 kroner med virkning fra 2016. Den får en årlig KPI-regulering. Det blir ingen økning av serviceavgiften for personlige medlemmer. For bedrifter blir minste serviceavgift satt opp med 700 kroner til 4200 kroner. Dette er den første endringen av minsteavgiften siden 1996. Maksimal serviceavgift har vært uendret siden 2012 og blir fra i år økt til 35.400 kroner.

Budsjetterer med underskudd
Generalforsamlingen var ikke uten videre enige i budsjettforslaget. Styret har satt opp et budsjett med underskudd betydelig lavere enn underskuddet i 2015. Flere medlemmer ga uttrykk for at de ønsker en raskere vei til et nullbudsjett.

Bergen murmesterforening ønsker mer fleksible medlemsbetingelser og hadde sendt inn et forslag om tre års overgangsperiode for medlemskap der bedriften ikke har mesterkompetanse, men har som mål å skaffe slik kompetanse.
Styreleder Hans Kristian Meling at NML kanskje bør vurdere å gjøre som Byggmesterforbundet. De tar inn svenner med treårig ingeniørutdanning.

Bergen murmesterforening trakk sitt forslag, men Meling lovte å ta med seg synspunktene fra debatten i det videre arbeidet.

Retur til Våtromsnormen?
Øyvind Buset fra Oslo hadde levert inn forslag om at NML må gjøre en ny vurdering av sin tilknytting til Våtromsnormen. Han mener NML må være med for å påvirke utviklingen.
Buset hadde foreslått at det nedsettes et utvalg bestående av fire medlemmer til å vurdere dette spørsmålet grundig. Etter forslaget skal de se på muligheter og utfordringer.
Meling foreslo at styret setter ned en gruppe med fire utøvende håndverkere til å utrede spørsmålet. Hans forslag ble vedtatt mot en stemme.

Ukompliserte valg
Valgkomiteens forslag til styre ble vedtatt post for post ved akklamasjon. Det nye styret består av Hans Kristian Meling, formann, Jan Erik Aastvedt, viseformann og styremedlemmene Olav Sneve, Ottar Gohli, Tor Anders Jahre, John Rusvik Johansen og Reidar Dilling.

Landsmøtet i 2018 blir arrangert i Trondheim fra 8. juni.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

CAPTCHA ImageChange Image