Vil gjøre murkaka større

Jan Gunnar Madsen i NML er valgt til styreleder i nyetablerte Norsk Murforum. Her fotografert under stiftelsesmøtet.

Målet med etableringen av Norsk Murforum er å gjøre kaka større for bransjens produkter. Synliggjøring av mur som et miljøprodukt er en viktig konkurransefordel som bør utnyttes.

Det sier Jan Gunnar Madsen, administrerende direktør i Norske Murmesteres Landsforening (NML) og nyvalgt styreleder for Norsk Murforum. Norsk Murforum ble stiftet i forrige uke.

– Norsk Murforum er leverandørrettet mer enn noe annet. Samtidig er målet å bedre samarbeidet mellom oss (de utførende, red. anm.) og leverandørene. Vi skal kjenne på hverandres utfordringer og bedre forståelsen for hverandre, sier Madsen.

– Mye fungerer bra i dag, men vi håper det å møtes på en faglig arena skal gjøre det enda bedre. Bruken av materialer henger også nøye sammen med utførelsen når resultatet skal bli godt.

Aktiviteter samles og utvikles
Flere av aktivitetene, som nå legges til Norsk Murforum, har ligget under Bygg uten grenser. De skal fortsatt være sekretariat i 2017, men Madsen håper det etter hvert kan bli økonomi i Norsk Murforum til å etablere et selvstendig sekretariat.

– Rimur-kurs (rådgivende ingeniører), Murdagen og Workshop med arkitekter er blant aktivitetene som blir videreført, men det blir litt opp til styret å prioritere og utvikle aktiviteter etter økonomien i forumet, forteller Madsen.

– Nå setter vi leverandørene i førersetet. De får en mulighet til å pushe sine løsninger og den innovasjonen de står for. Det er en skjør ordning som krever at alle leverandører er med.

Det er en felles utfordring at det ikke blir mindre byggefeil. Det kan ha mange årsaker, men språkproblemer kan være en av dem.

Mer jobb
– Når vi nå setter samarbeidet i system, håper vi at også våre medlemmer får ta del i den større murkaka Norsk Murforum skal være med på skape.

Og det er markedsføring miljøproduktet mur som vil skape en større kake. Andre utfordringer bransjen må samarbeide om er digitaliseringen av byggeplassene. Det må både produsenter og utførende ta inn over seg, mener Madsen.

Målgruppen for markedsføringen og aktiviteter er arkitekter, byggherrer og eiendomsbesittere.

– Også de utførende har en viss innvirkning på hvilke produkter som velges, men da blir ofte kalkylene viktige, avslutter Madsen.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image