Fremtidens bygg blir bok

Åtte års forskning på nullutslippsbygninger samlet mellom to permer.

Etter åtte års intens forskning sammenfattes nå forskningssenteret ZEBs resultater i en omfattende bok. Her kan ingeniører, byggmestere, arkitektstudenter og alle andre som er interessert få vite hvordan vi kan realisere fremtidens nullutslippsbygg.

– Denne boken viser hva som er mulig å oppnå når forskere og praktikere samarbeider om å øke ytelsesnivået til fremtidens bygg. Selv om dette er morgendagens teknologi, er det høyst nødvendig at vi starter arbeidet i dag, sier professor ved NTNU Anne Grete Hestnes, som er redaktør for boken der flere av de fremste forskerne på fagfeltet ved NTNU og SINTEF Byggforsk har bidratt.

ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) har siden 2009 vært støttet av Forskningsrådet og flere sentrale aktører i byggenæringen. I 2017 avsluttes prosjektet, og funnene kommer i stor grad til å danne fundamentet for ZEN – et nytt forskningssenter der man skal utvikle løsninger for å prosjektere hele områder bestående av nullutslippsteknologi.

– Utslipp av CO2 og andre klimagasser må reduseres for å begrense den globale oppvarmingen. Målet for ZEB har vært å utvikle kunnskap, konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, sier Hestnes.

Under ZEBs avsluttende konferanse i Trondheim i morgen, kommer Hestnes til å presentere bokens innhold og snakke om hva den kan brukes til.

ZEB har definert et nullutslippsbygg som «en bygning som genererer nok fornybar energi til å kompensere for byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden». Dette gjelder produksjon, materialbruk, oppføring, drift og destruksjon. Samtidig har man vurdert brukernes komfort og byggenes fleksibilitet.

Samspillet mellom teknologi og menneskenes bruk av denne står sentralt i forskningen. Derfor er boken blitt et unikt verk som overlapper flere fagfelt og forskningsmiljøer.

– Resultatene som presenteres er basert på forskning og erfaringer fra utviklingen av ni virkelige pilotprosjekter landet over. Stoffet egner seg for alt fra studenter til ingeniører og andre utøvere som er på jakt etter måter å bidra til en bærekraftig fremtid på, sier professor ved NTNU og ZEB-senterleder Arild Gustavsen.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image