Lett å få læreplass – garantert

Bente Fredheim fra Utdanningsetaten flankert av Knut Asper, murerfaget (t.v.) og Arvid Søgaard, tømrerfaget.

Ikke bare er det lett å få læreplass. Nå skal foreldre og skoleelever forsikres om at det er slik. I går inngikk Oslo kommune og opplæringskontorene i murer-, maler- og tømrerfagene en avtale som garanterer læreplass. Om visse vilkår oppfylles av eleven.

Undertegningen av den tre-årige avtalen ble gjort på Kuben vg skole med rektor Kjell Ove Hauge tilstede. Han kunne fortelle at de fra 2013 har økt gjennomføringsevnen blant elevene fra 66 til 80 prosent. Også Bente Fredheim fra Utdanningsetaten kunne fortelle om tilsvarende utvikling på andre skoler. Dette har også hatt effekt på lærlingopptaket.
– Vi har aldri tegnet flere lærekontrakter enn vi gjør nå, sier Knut Asper i Murmesternes forening.

Fortsatt er mange usikre på om yrkesfagene er noe for dem, og om det er jobb å få. Fredheim sier det kanskje først og fremst er foreldrene denne avtalen er viktig for. Avtalen vil nemlig garantere læreplass. Om visse vilkår oppfylles.

Betingelsene
Ingen elever får læreplass uten å anstrenge seg litt. Betingelsene for at avtalen skal gjelde er at eleven består i alle fag, får karakteren 3 eller høyere i programfagene, har gjennomført yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift i minimum to uker under VG2, viser motivasjon og er en aktiv søker etter læreplass. Og sist, men ikke minst skal eleven ha maksimum 10 fraværsdager i hvert av skoleårene.

Avtalen gjelder for tre år, men skal fornyes årlig. Det ligger nemlig også et press på Oslo kommune. Opplæringskontorene forventer at kommunen innarbeider sine nye seriøsitetskrav i alle kommunens relevante standardkontrakter. Intensjonen er at kravet om lærekontrakt skal inn i disse kontraktene.

Det er likevel noe bekymring for terskelverdien. 70 prosent av alle offentlige kontrakter er nemlig under 1,75 millioner kroner.

Fredheim legger til at Utdanningsetaten ikke har sett behovet for en slik avtale tidligere, men nå ser de fordelene i rekrutteringssammenheng. Hun er spent på vårens søkertall etter massiv framsnakking av yrkesfagene spesielt det siste året.

Knut Asper sier at de har lite turn-over blant sine lærebedrifter, men han vil gjerne at flere bedrifter stiller opp og gjør en innsats for faget.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image