Håper på ekspertutvalgets løsninger

Departementets holdning til faglig kompetanse svekker tilliten til seriøsitetsarbeidet, mener Jon Sandnes. Foto: BNL.

BNL har deltatt på to møter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sammen med flere andre aktører i byggenæringen. Tema har vært hvordan håndtering av sentralgodkjenning og kvalifikasjoner i ansvarlige foretak har utviklet seg på en måte som ikke bidrar til å skape tillit til ordningen.

– Hovedkonklusjonen i det siste møtet – den 4.desember – var at departementet forlenger overgangsordningen til 1.1.2020 og at det settes ned et ekspertutvalg som bl.a. skal få i oppdrag å se på regelverket, sier Jon Sandnes. adm. dir. i BNL.

Den planlagte høringen om kvalifikasjoner og effektuering av seriøsitetsregisteret settes på vent.

«Bunnplanken» i rapporten «Enkelt å være seriøs» og rapporten «Kvalifikasjoner i ansvarlige foretak» har fag/- og svennebrev som en forutsetning for utførelse. I møtene med departementet tok BNL opp tre viktige saker for å skape tillit til ordningen. For det første må de som hadde godkjenning 31.12.2015 også ha det etter 1.1.2016. For det andre må ordningen ha klatremulighet der formalkompetanse og erfarings kompetanse blir vurdert. For det tredje – da direktoratet med virkning fra 1.10.2017 tolket Plan- og bygningsloven slik at det for utførelse ikke lenger er krav om å ha ansatte fagfolk, så mener BNL at vi må ha et annet regelverk.

– Når man nå på nyåret skal sette sammen et ekspertutvalg og ha en begrenset høring til blant annet forlengelse av overgangsordningen som ble vedtatt 22. februar 2017 , vil det være mange saker departementet og ekspertutvalget må drøfte med næringen og ta stilling til. BNL anmoder nå om god dialog med departementet slik at utforming av spilleregler i overgangsordningen, arbeidet i ekspertutvalget og ikke minst det endelig resultatet svarer på næringens tilbakemeldinger på en slik måte at det skaper ro og tillit, avslutter Jon Sandnes i BNL.

––––––––––––––––––––––––––
Pressemelding

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image