Byggenæringens betydning for samfunnsutviklingen

Bedriftenes verdiskaping – både de store og små – gir store økonomiske ringvirkninger i sine lokalsamfunn, skriver Jon Sandnes. Foto: BNL.

Tirsdag gikk NHOs årskonferanse tema «Verdien av arbeid» av stabelen. Den satte søkelyset på behovet for å skape verdier og varige arbeidsplasser i Norge. Som Norges største distriktsnæring bidrar byggenæringen betydelig til samfunnsregnskapet, skriver adm. dir. Jon Sandnes i en kommentar.

Det er flere sentrale utviklingstrekk som vil påvirke sysselsettingen. Vi blir eldre, det er flere som vil bo i byer, verden blir mindre og flere oppgaver blir løst av digitale løsninger. I tillegg skaper klimaendringene nye utfordringer, men alt som er utfordringer – gir også nye muligheter.

Det vil være smart å omstille seg mot et mer digitalt arbeidsliv, og se på nye løsninger når det blant annet gjelder materialvalg, hvordan man kan planlegge, bygge og vedlikeholde smartere og ikke minst produsere materialer og bygge for et våtere og villere klima.

For å sikre velferden må vi ha levedyktige bedrifter i hele landet og vi må en større del av befolkningen over i arbeid. Verdien av arbeid er enorm, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet som helhet. Byggenæringen er Norges største distriktsnæring. Strukturstatistikk fra SSB teller opp 57 231 bedrifter med 234 788 ansatte som omsetter for over 521,8 milliarder i den utførende delen av byggenæringen. Dette er betydelige tall og summer.

Bedriftenes verdiskaping – både de store og små – gir store økonomiske ringvirkninger i sine lokalsamfunn. De bidrar til jobber – og vi bidrar til å bygge samfunn. Vi bygger veier, skoler, sykehus, broer, sykehjem, barnehager og jernbane. Vi bygger rammene for våre liv. Det er derfor viktig at vi forvalter oppgavene slik at vi sørger for nettopp at vi skaper sysselsetting og skatteinntekter til landet. 40 prosent bestilles fra det offentlige. Derfor har myndighetene en viktig oppgave når det gjelder å gå foran – både når det gjelder å sette krav til digitale løsninger til det som skal planlegges, bygges og vedlikeholdes – men også etterspør fagarbeidere og lærlinger som bidrar til å opprettholde og videreutviklingen kompetansen i næringen. Et av temaene på konferansen var mulighetsrommet i å benytte det mangfoldet samfunnet har og inkludering av de som faller utenfor arbeidslivet. Vi vet at i vår næring er det mange som benytter seg av å rekruttere gjennom NHO programmet Ringer i vannet som folk som har falt utenfor arbeidslivet en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. Siden næringen fortsetter å vokse så vil vi ha behov for arbeidskraft i mange år fremover – og da må vi rekruttere fra hele befolkningen. BNL er glad for at 2018 er yrkesfagenes år. Vi håper at flere ungdom ser at nettopp utfordringer som klimaendringer, urbanisering og digitalisering gir spennende muligheter i vår næring.

Godt yrkesfagens år!

Jon Sandnes

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image