Nytt tiltak mot kriminelle i arbeidslivet

– Vi vet at det forekommer useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med noen av kontraktene. Det kan vi ikke akseptere, fastslår statsråd Anniken Hauglie. Foto: Hanne T. Skodje/ASD.

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for milliarder. For å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige innkjøp varsler arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie nye retningslinjer til offentlige virksomheter.

Tirsdag besøkte statsråden anlegget som skal bli det nye Nasjonalmuseet, der Statsbygg er byggherre. Med seg hadde hun nyheten om at regjeringen nå innfører nye retningslinjer som skal sikre at offentlige anskaffelser gjennomføres og følges opp på en måte som motvirker arbeidslivskriminalitet. Retningslinjene innarbeides i tildelingsbrevene for 2018, som sendes fra departementene til offentlige etater.

– Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Vi vet at det forekommer useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med noen av kontraktene. Det kan vi ikke akseptere, fastslår statsråd Anniken Hauglie.

Mer systematisk arbeid mot arbeidslivskriminalitet
Hun understreker at offentlig sektor må gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Formålet med retningslinjene er å hjelpe offentlige virksomheter til å tenke over hva som må stå i kontraktene de inngår – og hvordan de kan følge opp inngåtte kontrakter.

– Offentlige virksomheter må vurdere risikoen i kontraktene de inngår, og ha rutiner for konkret oppfølging. Jevnlige stikkprøver, der virksomhetene innhenter arbeidskontrakter og lønnsopplysninger fra dem man kjøper fra, kan være én måte å gjøre det på.

For å sikre at offentlige virksomheter arbeider mer systematisk med dette, stilles det nye krav om rapportering.
– Virksomhetene skal i årsrapporten sin redegjøre for hvilke systemer og rutiner de har for kontraktsinngåelse – og for oppfølging av inngåtte kontrakter – slik at det ikke forekommer arbeidslivskriminalitet i anskaffelsene deres, forteller Hauglie.

fra pressemelding

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image