Roser regjeringen for yrkesfagløft

Behovet for lærlinger er stort. Foto: Knut Fjeld.

Det er svært positivt at regjeringen foreslår å styrke yrkesfagene i statsbudsjettet 2019. Vi håper at dette vil bidra til at den positive trenden med at flere velger yrkesfag fortsetter de siste årene, Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Byggenæringen trenger kvalifisert arbeidskraft innen mange forskjellige områder. Ifølge Fafos framskrivninger vil næringen vokse med mellom 2,5 og 4 prosent pr. år frem til 2020. Gitt en slik utvikling vil det bli behov for ca. 260 000 mennesker i utførende del av byggenæringen i 2020.

– Det er anslått et behov på 7 – 8000 nye fagarbeidere per år frem til 2030, vi får inn 5000, men det er inkludert voksenlærlinger. Blant BNLs bedrifter svarer nesten 4 av 10 at de ikke får tak i fagarbeidere, viser tall fra vårt fremtidsbarometer, sier Sandnes

Regjeringen foreslår blant annet å satse rundt 30 millioner på å styrke yrkesfagene. Pengen skal gå til yrkesfaglig fordypning og etterutdanning av yrkesfaglig lærere i neste års statsbudsjett i følge Dagsavisen.
–Tidlig praksis for elevene er svært viktig og vi hilser derfor denne satsingen velkommen, sier Sandnes.

Det er også foreslått 30 millioner til et bransjeprogram for sektorer som er utsatt for digitalisering og omstilling.
– Byggenæringen er en arbeidsintensiv næring hvor mange oppgaver vil bli digitalisert. Et program sammen med myndighetene vil styrke dette viktige arbeidet for en heldigital bygg og anleggsnæring, sier Sandnes.

Regjeringen har allerede igangsatt forsøk med modulbasert fagopplæring innenfor noen fag. I budsjettet foreslås det nå 35 millioner til et forsøk på modulbasert vei til fagbrev også for bygg- og anleggsteknikk.
– Det er viktig at næringen er med og legger premisser for gjennomføring av dette forsøket, sier Sandnes.

NML er enige
– Vi er enige i dette og mener det må satses på yrkesfag i årene fremover. Alle framskrivinger tilsier at vi har en underdekket produksjon av fagfolk i bygge- og anleggsnæringen. Vi trenger flere murere og vi støtter modulbasert svenneutdannelse og mer praksis tidligere i utdanningsløpet, sier adm. dir. Jan Gunnar Madsen i NML, Norske Murmestres Landsforening.

– Det seriøse arbeidslivet er den viktigste læringsarena for nye fagfolk i byggenæringen. Derfor bør regjeringen også komme med flere tiltak for å luke ut useriøse aktører. Det er et skrikende behov for å føre tilsyn og kontroll med hva som foregår på byggeplassene, avslutter Madsen.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image