Frykter konkurser

Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening frykter konkurser som en følge av koronakrisen. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

– Det er krevende dager i bransjen med masse henvendelser om permitteringer og sykemeldinger, sier administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening, Jan Gunnar Madsen, som frykter konkurser i bransjen.

Koronakrisen har rammet hele landet. Mur- og flisbransjen er intet unntak. På kontoret hos Norske Murmestres Landsforening (NML) i Oslo har administrerende direktør Jan Gunnar Madsen hektiske dager for å svare på henvendelsene som kommer fra medlemsbedriftene.

Stort påtrykk fra medlemsbedrifter

– Vi har mange henvendelser. Mange av dem dreier seg om spørsmål knyttet til permitteringer og sykemeldinger. Noen henvendelser går også hvordan bedrifter skal håndtere pågående kontrakter med de utfordringene som koronakrisen medfører, sier Madsen.

– Jeg gir råd så godt jeg kan. I tillegg er det satt krisestab både i BNL og i NHO der våre medlemsbedrifter har tilgang til advokater og annen kompetanse.

Frykter konkurser

– Det nest akutte fremover vil være likviditet. Vi er definitivt redd for konkurser i vår bransje. Derfor er det viktig at flest mulig greier å holde hjulene i gang og at prosjektene går så vanlig som mulig. Samtidig vil situasjonen slik den er nå, kunne medføre at en underentreprenør i problemer kan stoppe prosjekter fremover. I byggebransjen er vi veldig avhengige av hverandre og de fagene vi hver for oss representerer, sier Madsen.

En del av løsningen

– Samtidig er også byggenæringen en del av løsningen på krisen. Jeg regner at det etter hvert settes i gang mye offentlig byggevirksomhet. I tillegg må også privatmarkedet stimuleres. Da er det viktig med gode ordninger som sikrer at private husstander har noe å leve for, sier Madsen.

Madsen klare oppfordring er følgende:
– Ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Vi er her for å bistå så godt vi kan.

Del dette på: