Nye læreplaner med mer HMS-fag

Fra høsten av blir det 10 ulike yrkesfag å velge blant og en av disse er byggfag hvor det legges mer vekt på HMS.

Elever i bygg- og anleggsteknikk skal lære mer om HMS og teknologi. Illustrasjonsfoto.

Utdanningsdirektoratet har lansert nye læreplaner for Vg1 yrkesfag, og fra skoleåret 2020-21 utvides antallet utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti.

Elever i bygg- og anleggsteknikk vil fra høsten av få mer om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i undervisningen. De skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver. I tillegg vil det komme konkret kunnskap om for eksempel stillasbygging og varme arbeider.

Også den teknologiske utviklingen som det stilles stadig mer krav til, vil det bli mer fokus på valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag. Også miljø- og klimaendringer som vil prege bygg- og anleggsbransjen fremover blir det mer av i undervisningen. Ulike byggetradisjoner som påvirker byggeskikk og kulturarv blir også en del av undervisningen.

– Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- og anleggsbransjen, og elevene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse av materialer og vedlikehold av verktøy og maskiner, heter det i uttalelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Bærekraftig

Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i alle utdanningsprogrammene. I yrkesfagene handler bærekraftig utvikling om at elevene skal lære å vurdere materialer og kjemikalier, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige tema, som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene.

Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk. Det elevene lærer må være relevant for arbeidslivet som de møter.

Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet med i dag. Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet.

Her er de 10 yrkesfagene:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Naturbruk
  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  • Håndverk, design og produktutvikling
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Salg, service og reiseliv

Del dette på: