Reagerer sterkt på meninger om fagnavn

Administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening, Jan Gunnar Madsen, er både forundret over at både Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen blander seg inn i bransjens valg av navn på faget.

Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening reagerer sterkt på at Riksantikvaren og Fortidsminneforeningens mening om navnet på faget. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Det er i forbindelse med høringen om Vg3 murerfaget på Utdanningsdirektoratet sine nettsider at Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen tilkjennegir sin mening om at faget ikke bør skifte navn til mur- og flisleggerfaget, men fortsatt bør hete murerfaget.

«Fagbetegnelsen bør være murer»

Riksantikvaren skriver: Istandsetting, rehabilitering og gjenbruk av bygninger vil få økende betydning i framtida. Dette er oppgaver som krever spesialisering og naturlig nok er dette interesser og ferdigheter som vil utvikle seg hos den enkelte over tid. Det er i midlertidig viktig at man allerede i videregående opplæring får kjennskap til grunnleggende teknikker og materialer knyttet til tradisjonshåndverk. Fagbetegnelsen bør være «murer» – ikke «mur- og flislegger» eller andre kombinasjonsbetegnelser.
Også Fortidsforeningen støtter Riksantikvarens mening om fagets navn.

Sterke reaksjoner

At Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen blander seg inn i navnevalget på faget får administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening, Jan Gunnar Madsen, til å reagere.
– Jeg er veldig forundret over at både Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren skal høres her, og det er helt klart med på å understøtte at faget er et antikvarisk fag fremfor at vi er i dagens marked med de behov for presisering vi har her. Vi har fått sterke reaksjoner på at de legger seg bort i navneendringen. Noe av begrunnelsen til navneendringen er at den skal samstemme med næringen og markedet nå nettopp for å unngå å bli et historisk og antikvarisk fag, sier Madsen.
Ber om at det lyttes til fageierne
– Her må Faglig råd og Udir lytte til fageierne. Vi vil være med i møtene både i Faglig råd og hos direktoratet evt. departementet i det videre arbeidet. I en høring så må det sees tydelig på hvem som avgir denne og de interesser de har i faget.
– Som fageier har vi vært tett på arbeidet med læreplanene i betongfaget/ mur- og flisleggerfaget Vg2 og mur- og flisleggerfaget Vg3. Vi har i denne forbindelse fått oppnevnt personer til å sitte i læreplangruppene og vi vil i denne høringen bare presisere og vektlegge de punkter vi mener er viktig for å sikre gjennomføring av læreplanene i forhold til arbeidslivets behov, sier Madsen.

Del dette på: