Skal gjøre gull av gammel teglstein

Regjeringens nylige presisering av regelverket for ombruk, skaper spennende muligheter for ombrukstegl i norsk byggebransje.

Oskar Bringager og Jorunn Tyssø i HØINE satser på gjenbruk av teglstein.

– At Regjeringen fastslår at man som hovedregel ikke trenger CE-merking for salg av ombruksvarer, er en viktig seier for alle som heier på ombruk. Det er ofte en tidkrevende og dyr prosess. Samtidig påpekes det at problemstillingen ikke gjelder for ombruk av murstein, ettersom det allerede er etablert en standard som muliggjør CE-merking. Dette bidrar til å skape tydeligere rammer for omsetting av ombrukstegl til norsk byggebransje, sier markedssjef i HØINE, Oskar Bringager.

Oppstartsbedriften HØINE samarbeider tett med Gamle Mursten i Danmark, som siden 2003 har vært en nordisk ledestjerne innen produksjon av ombrukstegl. Erfaringene fra nabolandet viser at selv om det har vært en mykere fortolkning av regelverket, har bransjen uttrykt behov for en harmonisert standard. Dette resulterte i at man i 2017 begynte arbeidet med en EAD, med et godkjent CE-merke fra oktober i fjor. At danskene har vært et foregangsland for ombruk og sertifisering av murstein, baner vei for norske aktører som HØINE.

– Vi kan i dag tilby et kvalitetssikret og salgbart ombruksprodukt, og med Regjeringens uttalelse blir premissene tydeligere for realiseringen av CE-merket norsk ombrukstegl, uttaler daglig leder Jorunn Tyssø.

Kastes 50 000 tonn teglstein årlig

I følge Norsk Gjenvinning kastes det årlig omlag 50 000 tonn murstein i Norge. Dessverre er avfallsproduksjon kun en av flere miljømessige utfordringer for norsk bygg- og anleggbransje. Næringen står for en betydelig andel av Norges totale CO2-utslipp, hvorav hele 24% knyttes til produksjon av byggevarer. For HØINE representerer ombrukstegl en løsning på flere av utfordringene.

– At det kastes mer stein enn det bygges med er en stor drivkraft for oss. Når en ombrukstegl i tillegg er et varig fasademateriale, sparer miljøet for store uttak av leire og har et CO2-avtrykk som er 1/100 sammenlignet med nyprodusert stein, burde valget være naturlig sier Jorunn.

HØINEs engasjement for ombrukstegl bærer nå frukter og oppstartsbedriften opplever en stor interesse fra bransjen. Det nye klimavennlige tilbygget på Eikeli Videregående skole starter oppmuring i månedsskifte mars/april med lys grå ombrukstegl. Prosjektet forvandler 114 tonn mursteinsavfall til 800 m2 fasade og blir det første større norske byggeprosjektet med det sirkulære materialet.

Mottak og foredling

– Det finnes mange myter og fordommer rundt ombruksprodukter både i forhold til kvalitet og pris. Vår erfaring så langt er at bransjen ikke ofte nok forplikter seg til å gjennomføre sine grønne ambisjoner eller prioriterer materialvalgene høyt nok når det kommer til stykket. Arkitektkontorene KOHT og Nordic, Viken Fylkeskommune og PEAB fortjener honnør for å gå foran. Vi håper og tror mange vil følge etter, sier Oskar Bringager.

I tillegg til å forhandle dansk ombrukstegl, jobber også HØINE aktivt med å etablere mottak og foredling av norsk murstein. Den lokale ambisjonen er viktig både i et grønt og samfunnsmessig perspektiv. Det gir bedre vilkår for produktutvikling, oppsirkulering og meningsfulle lokale arbeidsplasser. Samarbeid med byggherrer, arkitekter, murere og designere blir viktig for HØINE fremover, og de vil som aktiv bidragsyter i «Opprop for ombruk» jobbe for insentivordninger som skaper bedre forutsetninger for valg av ombruksmaterialer.

Del dette på: