Løsningen er samarbeid, Madsen

Håvard Bungum, administrerende direktør i Mittanbud, svarer på kritikken fra Jan Gunnar Madsen i NML.

Administrerende direktør i Mittanbud, Håvard Bungum, reagerer på utspillet fra Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening og hans brev til statsministeren vedrørende Mittanbud og statsministeren deltakelse på prisutdelingen Norges Hyggeligste Håndverker.

Bergum skriver følgende i sitt tilsvar som er sendt Murmesteren.net:

Løsningen er samarbeid, Madsen

Det er smått ironisk at administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening (NML),
Jan Gunnar Madsen, i sitt innlegg i Murmesteren angriper et av få initiativ som har som mål
å bedre bransjens omdømme og skape stolthet til håndverksfagene.

Det er helt tydelig at Madsen ikke liker Mittanbud. Men vi hadde faktisk forventet mer fra en
leder i en bransjeforening, hvor en av hans viktigste arbeidsoppgaver er å sikre økt
rekruttering og bedre omdømme til murerbransjen.

Kritikken mot Mittanbud er skivebom, og jeg skal forklare hvorfor senere, men først vil jeg
uttrykke hvor synd det er at Madsen og NML velger å boikotte Norges Hyggeligste
Håndverker. Det rammer ingen andre enn hans egne medlemmer. De hadde fortjent mer. Dehadde fortjent den positive oppmerksomheten Norges Hyggeligste Håndverker genererer.

Madsen representerer en bransje som har store utfordringer knyttet til rekruttering, som
opplever økt konkurranse fra andre bransjer, og som har opplevd negative konsekvenser av arbeidsinnvandring. Likevel velger Madsen altså å hisse seg opp over at Erna Solberg,
Norges statsminister, flere av hennes regjeringskollegaer, og flere andre profilerte politikere tar på seg en blå hjelm for å sette fokus på håndverksfagene.’

Forstå det den som kan.

Mittanbud har i flere år forsøkt å få til en dialog med Madsen om hvordan Mittanbud kan
bidra til et ryddigere arbeidsmarked, få mer rettferdig konkurranse og hjelpe forbrukere til å
velge bedrifter med kvalifiserte fagfolk. Dessverre har våre henvendelser stort sett blitt møtt med taushet.

Det positive med Madsens brev til Erna Solberg er at vi ikke lenger trenger å lure på hva
Madsen og NML mener. Deres holdninger har nå kommet til overflaten, selv om vi gjerne
skulle sett at det skjedde på en annen måte.

Mittanbud er ikke perfekt. Og det er dette Jan Gunnar Madsen nå forsøker å utnytte til det
fulle. Men, det er ingen i Norge som alene klarer å holde useriøse aktører utenfor. Med over 50 000 aktive håndverksbedrifter i en rekke ulike bransjer og med ulike krav til å utføre ulike typer jobber, er dette komplekst.

Det er en rekke utfordringer i norsk arbeidsliv, og håndverksbransjene er særlig eksponert
for noen av disse. Markedet er på mange områder lite regulert og det har gjennom flere år
vært underskudd på fagutdannet arbeidskraft.

Det finnes kriminelle aktører og arbeidslivskriminalitet, og det er særskilte utfordringer knyttet til arbeidsinnvandring. Håndverksbransjene har historisk også vært eksponert for svart arbeid, manglende økonomisk styring og aktører som påtar seg arbeid de ikke har peiling på hvordan de utfører fagmessig.

Dette er store og viktige utfordringer som vi alle må ta på alvor.

Jeg burde kanskje være glad for at Madsen forventer at Mittanbud skal kunne løse disse utfordringene alene. Men det kan vi altså ikke.

Vi kan imidlertid bidra, og det gjør vi.

Regjeringen har akkurat publisert sin nye strategi mot arbeidslivskriminalitet. Jeg anbefaler
alle å lese denne. Vi er mange som jobber for å bekjempe useriøsitet i arbeidslivet.

Om vi skal bekjempe de useriøse vil det kreve samarbeid mellom en rekke offentlige aktører og private aktører som Mittanbud. Dette samarbeidet er etablert og jeg er trygg på at vi skal få til mye gjennom godt samarbeid.

Vi har gjentatte ganger påpekt at et samarbeid med deling av data om virksomhetene vil
kunne fungere effektivt. Dette jobbes det nå med og dette omtales også i regjeringens
strategi.

Det er ingen som kan løse alle utfordringene alene. Vi bidrar mer enn gjerne i arbeidet med
å sikre et seriøst arbeidsmarkedet, samtidig som vi sørger for at norske familier får pusset
opp, bygget opp og pyntet på hus, hjem og hage.

Det er likevel viktig å huske på at private aktører, politikere, bransjeforbund og offentlige
etater har ulike roller og ikke minst, ulike virkemidler. I denne saken opplever jeg at vi alle er enige om at målet er å gjøre det vanskeligere for de useriøse og enklere for de seriøse å lykkes.

Jeg savner imidlertid konkrete initiativ fra bransjen på hvordan problemene skal løses, og
ikke minst gjennomføres.

Norges Hyggeligste Håndverker er et konkret initiativ fra Mittanbud for å skape positiv
oppmerksomhet rundt håndverksbransjen. Oppslutningen viser at vi har kommet et godt
stykke på vei. At statsministeren vår tar på seg en blå hjelm til støtte for håndverkerne bør
sees på som noe positivt, ikke negativt.

Så derfor prøver jeg igjen, Madsen. Hva sier du til at du og møtes over en digital kaffe og ser på hvordan vi kan løse dette i fellesskap – ikke hver for oss?

Håvard Bungum

Del dette på: