298 søkere til betong- og murfaget

Da søkerfristen gikk ut for første opptak til videregående utdanning var det 298 søkere til murerfaget.

Antall lærlinger i murfaget skulle vært høyere, mener Jan Gunnar Madsen. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Å sammenligne søkertallene over flere år er vanskelig, fordi det fra 2021 er sammenslåing av betongfaget og murerfaget. Totalt søkte det 298 elever til det samlede faget for oppstart i høst ved første opptak.

I tillegg kan det komme til noen som har dette faget som andrevalg.

217 begynte på betongfaget i 2019 og 208 i 2020. For mur var det henholdsvis 97 i 2019 og 78 i 2020.

– I forbindelse med innføringen av et nytt Vg2 for betong og mur blitt umulig å si noe om hvor mange ungdomslærlinger som søker seg til murfaget da vi også får med oss søkerne til betongfaget, sier administrerende direktør Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening.

Lærekontrakter

Søkertallene til VG1 Bygg- og anleggsteknikk økte fra bunnåret 2014. Økningen for alle byggfagene følges ikke opp med samme interesse for murfaget.

Samtidig er Madsen bekymret for nedgangen i lærekontrakter som har skjedd siden 2007.

– Vi har jobbet aktivt for at denne utviklingen skal snu og vi har endelig fått en økning fra bunnåret 2016 på 215, og har økt til 284 løpende lærekontrakter i faget i 2019. Av disse 284 er det kun 12 jenter. NML har som mål å ha 300 løpende lærekontrakter i murfaget til enhver tid, sier Jan Gunnar Madsen.

Del dette på: