Tradisjonsteknikk

Oslos 3500 bygårder i mur skal vedlikeholdes med tradisjonelle metoder og materialer for best bevaring. Da må fagfolkene kunne de riktige teknikkene.

Kurset i «tradisjonell pussdekor» på Kuben videregående skole ble arrangert av Murbyen Oslo, i samarbeid med Norsk murforum, sparebankstiftelsen DNB og Einar Stange AS.

Og det kunne murere lære mer om på kurset «tradisjonell pussdekor» på Kuben videregående skole. Kurset ble arrangert av Murbyen Oslo, i samarbeid med Norsk murforum, sparebankstiftelsen DNB og Einar Stange AS.

Vedlikeholdsetterslep

Oslos om lag 3500 historiske murgårder har et visst etterslep på vedlikehold, og det er forventet at mange borettslag vil ha behov for fagfolk med den rette kompetansen i årene fremover. Murbyen Oslo er godt i gang med sitt arbeid hvor de lærer opp gårdeiere om hva som skal til for å vedlikeholde disse gårdene. Da må fagfolka hente inn kompetanse for å dekke behovet.

– Vi tilrettelegger kunnskapsoverføring til håndverker i form av teknikk- og materialkurs, og til gårdeier i form av kurs for styreledere i borettslagene, sier styreleder i Murbyen Oslo, Øyvind Buset.

Viktig å dele kunnskap

– Det er viktig å lære bort metodene fordi de unge bør lære seg teknikker for å kunne jobbe på murgårdene. Det er veldig mange flotte murgårder i Oslo som fortjener å bli holdt vedlike på en skikkelig måte av fagfolk med riktig kompetanse. Da må de lære seg dette på kurs eller av andre med kunnskapen, sier kursholder Ali Mohammad, til daglig murer i XK Entrepenør.

Kurs i tradisjonelle murermetoder avholdes med jevne mellomrom i hovedstaden.

– Fremover tror vi vedlikeholdsbehovet vil være stort for disse murgårdene, derfor er det utrolig viktig at bedriftene har fagfolk med riktig kompetanse og kunnskap. Det kan bli mange og store jobber på murgårdene i årene fremover, sier Buset.

 

 

 

Del dette på: