Fikk Murverksprisen 2021

Wesselkvartalet ved Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter er tildelt Murverksprisen 2021. Murarbeidene er utført av AK Byggservice.

Wesselkvartalet ved Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter er tildelt Murverksprisen 2021. Murarbeidene er utført av AK Byggservice.

Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur i tegl- eller blokkmurverk der murverket er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. I år går prisen til et byggverk i teglstein: Wesselkvartalet i Oslo, tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter. Murarbeidene er utført av AK Byggservice.

Wesselkvartalet ligger i Asker sentrum, like ved kollektivknutepunktet, og er oppført på en av de siste ubebygde tomtene. Sentrumsområdet i Asker er nokså lite, med relativ lav bebyggelse og avgrenses mot en åpnere bebyggelse av store veistrukturer. Sentrum er fortettet, og Wesselkvartalet er en viktig del av utviklingen til en mer bymessig karakter. Asker sentrum har flere bygninger med myke, buede former inspirert av de store bueslagene i veistrukturen, og bruk av tegl har lange tradisjoner i området.

Flettverksmuring

Byggets bærekonstruksjoner er skiver og søyler av betong og betongdekker. Halv-steins teglvange bæres på dekkeforkantene. Første etasje er utstyrt med vegghøye glasspartier og vertikal spilekledning i eik. Teglfasaden er murt på ulike måter. Annethvert løperskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Samlet sett gir dette et rikholdig uttrykk som skaper varierende skyggespill gjennom dagen.

Wesselkvartalet er frodig og variert. Material- og fargepalettene er sober og stringent som sammen med et mangfold av former gir anlegget et sterkt uttrykk og tydelig identitet.

Tydelig identitet

Wesselkvartalet viderefører det organiske formspråket. Det nye anlegget har et karakteristisk og originalt uttrykk med en tydelig identitet og knytter seg til eksisterende bebyggelse ved bruk av tegl. Den ytre formen er tilpasset gateløp og kvartalsstruktur, og det er tatt hensyn til viktige offentlige gangforbindelser gjennom kvartalet. Volumoppbygging og skala er meget hensynsfullt tilpasset omkringliggende lav bebyggelse, med høyere etasjer trukket tilbake.

Kvartalet oppleves som et positivt tilskudd til Asker sentrum. Sammen med den planlagte parken innbyr den spennende og veldimensjonerte gangforbindelsen til godt, urbant liv. Wesselkvartalet svarer på utfordringen med fortetting og relativt stor utnyttelse i sentrumsområder på en inspirerende måte.

Wesselkvartalet har totalt åtte etasjer over bakken, med butikker og restauranter på bakkeplan, næringslokaler i 2. etasje og boliger i 3.–7. etasje. Parkering og tekniske rom ligger under bakken. Det er passasjer på bakkeplan i både én og to etasjers høyde. Leilighetsorganiseringen tar i bruk flere prinsipper og kombinasjoner av disse. Det benyttes ulike typologier som tradisjonelle oppgangsløsninger, midtkorridor- og punkthus-løsning. Anlegget inneholder 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Leilighetene er, avhengig av plasseringen, løst som både innvendig og utvendige hjørneleiligheter, gjennomgående leiligheter samt ensidige mindre 2-roms leiligheter.

Alle leilighetene har private uterom på balkonger eller takterrasser. De store leiligheter har flere uteplasser med ulik størrelse og orientering. Takflaten er fullt utnyttet med både private og felles uteoppholdsplasser. Det organiske formspråket er tydeligere dyrket og forsterket i den indre, mer private delen av kvartalet, slik at leilighetene opplever en stor grad av variasjon og uttrykksmessig rikhet.

Utdeling av Murverksprisen gjøres i et samarbeid mellom Norsk Murforum, Norske arkitekters landsforbund og Byggutengrenser.

Del dette på: