Spesiell teglarkitektur på Vennesla kirke

Den nye kirken i Vennesla er under full bygging og blir et nytt landemerke i Agder-området. Kirkens fasade er utført med en kledning i tegl som er spesialutviklet til akkurat dette bygget. Kirkefasaden balanserer mellom et sakralt og skulpturelt uttrykk, som har stillet store krav til monteringen.

Den vakre teglfasaden på nye Vennesla Kirke skal balansere mellom et sakralt og skulpturelt uttrykk.

Den nye kirken i Vennesla skal fungere som byens nye hovedkirke. Det 1 530 m2 store kirkebygget skal integrere menighetens kirkelige begivenheter med hverdags- og kulturfunksjoner for nærliggende skole og Venneslas foreningsliv. Det er LINK arkitektur som vant arkitektkonkurransen og HSH Entreprenører A/S er i full gang med byggingen.

Teglfasade med et sakralt uttrykk

Det var viktig å velge et materiale på kirken med lang holdbarhet og robusthet, som uttrykker en flott og ærverdig fasade. Løsningen ble å kle tak og vegger i samme bekledningstegl for å få et helhetlig uttrykk. Tone Osen, arkitekt hos LINK arkitektur, forteller om valg av teglfasaden: – Vi ønsket en helstøpt form på kirken og valgte en lys bekledningstegl på både tak og vegger. Bekledningstegl er et vakkert og holdbart materiale som egner seg på en kirke som skal stå i veldig mange tiår.

Osen fortsetter: – Den nye kirken er utformet med respekt for den gamle kirken, samtidig som den fremstår selvstendig med et tydelig sakralt og skulpturelt uttrykk. Det er en arkitektur som viser nåtidens og fremtidens hovedkirke i byen.

For å gi overflaten et lysere uttrykk ble bekledningsteglen produsert med en naturlig ekstrudert overflate, som gir en glattere og mer naturlig teglstruktur.

Vennesla kirke blir et bygg mange ulike funksjoner. Det har LINK arkitektur tatt hensyn til. – Det er spennende å tegne en kirke som skal romme både kirkelige og menighetens daglige behov. Kirken skal ivareta menigheten i alle aldre og blir et viktig bygg for lokalsamfunnet, forklarer Tone Osen.

Spesialutviklet bekledningstegl til

Teglfasaden er levert av Wienerberger. LINK arkitektur jobbet lenge med å finne det riktige uttrykket på bekledningsteglen og fikk tilsendt flere prøver underveis.

For å få til det arkitekten etterspurte måtte det gjøres enkelte tilpasninger i produksjonen, utover det som er standard.

Salg- og produktsjef i Wienerberger, Per Ivar Ødegaard, forteller at fabrikken i Sveits var meget lyttende og nysgjerrige til å utforske og levere optimale løsninger underveis i prosessen: – For å gi overflaten et lysere uttrykk ble bekledningsteglen produsert med en naturlig ekstrudert overflate, som gir en glattere og mer naturlig teglstruktur. Dette fremhever fargen på en bedre og klarere måte.

Den spesialutviklede bekledningsteglen URBAN Frederiksberg Smooth er produsert i U-profil, som gir en tydelig struktur og relieff for en spennende fasade. U-profilen kraftige struktur bidrar til at solforhold og skyggevirkninger har betydning for hvordan kirkens teglfasader oppfattes i de ulike årstider. Det gjør bygget mer levende, forklarer Per Ivar Ødegaard.

Nye Vennesla kirke begynner å ta form.

Montering i første klasse

Kirkens arkitektur har krevd montering av første klasse. For å oppnå en helstøpt form på kirken er det benyttet tett gjæring av alle utvendige hjørner, kanter og i overgangene mellom tak og vegger. Den tette gjæringen skaper sømløse overganger slik at teglfasaden går i ett og fremhever U-profilens relieff i veggen.

Per Ivar Ødegård forteller at tett gjæring av utvendige hjørner er en noe mer tidkrevende prosess, men at dyktige håndverkere hos HSH-entreprenør har løst dette på en meget god måte, gjennom tålmodighet, høy presisjon og et flott håndverk.

Vennesla kirke er ferdig i løpet av våren 2022.

Del dette på: