Gjør teglstein «grønnere»

Wienerberger har nettopp inngått en avtale med Nature Energy om at 50 prosent av energien fra den nordiske teglproduksjon fra 2022 skal komme fra biogass som er en fossilfri og CO2-nøytral energikilde.

Fra 2022 kommer 50 prosent av energien til Wienerbergers nordiske teglsteinproduksjon fra biogass, som er en fossilfri og CO2-nøytral energikilde.

Fra neste år reduserer Europas største teglverksprodusent, Wienerberger, CO2-avtrykket fra teglverket med 35 prosent. Wienerberger har inngått en 5-årig avtale med Danmarks største biogassprodusent, Nature Energy, om at biogass fra 2022 skal utgjøre halvparten av energien som brukes i teglproduksjonen i Norden. Avtalen omfatter knappe fem prosent av energiselskapets samlede biogassproduksjon og føyer seg inn i en lang rekke av initiativer som Wienerberger har igangsatt for å kunne nå målet om å redusere CO2-utslippet med 80 prosent innen 2030.

– Vi ønsker å ta ansvar for den grønne omstillingen i Norden, og med den nye avtalen tar vi et kjempeskritt frem mot målet om en CO2-nøytral produksjon i 2050. Avtalen innebærer at man også fremover vil kunne bygge med tegl. Teglstein, som er et av arkitektenes foretrukne byggemateriale til fasader, blir nå også et av de grønneste produktene på markedet, uttaler Henrik Dietrichsen som er nordisk regionsjef i Wienerberger.

– Nature Energy er utrolig stolte over at vår biogass bidrar til å gjøre den nordiske teglproduksjonen mye mer klimavennlig. Partnerskapet viser hvordan biogass kan gjøre en viktig forskjell for industrien og de danske produksjonsbedriftene som vil ha klimavennlig energi fremfor olje og kull, men som ikke har mulighet for grønn strøm, sier adm. direktør for Nature Energy, Ole Hvelplund.

Sirkulærøkonomi med fossilfri og CO2-nøytral energi

Biogassen som fremover skal drive produksjonen i Wienerbergers teglverk, fremstilles blant annet på biogassanlegget Nature Energy Glansager i Sønderborg i Danmark. Her benytter Nature Energy biologisk avfall fra næringsmiddelindustrien og andre industrier, samt restprodukter fra landbruket til å produsere CO2-nøytral biogass, som deretter sendes ut i gassnettet.

– Vi tar imot samfunnets biologiske avfall og omdanner det til klimavennlig biogass som kan lagres i gassnettet. Når det biologiske avfallet er avgasset, sendes det i retur til jordene som grønn gjødsel. Det er sirkulærøkonomi på sitt beste. Vi gjør det hele i storskala, slik at vi kan sikre en så stor biogassproduksjon som mulig, sier Ole Hvelplund.

Samtidig utgjør gassnettet i Danmark en kjempefordel for bedrifter som ønsker å omstille produksjonen med fokus på CO2-reduksjon, understreker Henrik Dietrichsen:

– I Danmark har vi en helt unik infrastruktur som innebærer at vi, i motsetning til stort sett alle andre land, ikke trenger å etablere egne biogassanlegg ute i bedriftene. Vi kan derfor gå i gang med en gang, og vi har valgt å starte markant med å erstatte 50 prosent av naturgassforbruket med biogass. Det til tross for at etterspørselen etter grønnere teglstein har begynt å vise seg først nå, og dermed ikke matcher de betydelige meromkostningene ved biogass.

Flere initiativ skal sikre CO2-nøytral produksjon

I dag fremstiller Wienerberger teglstein med lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelle teglstein, etter at de for ett år siden lanserte Less – en teglstein med 10 prosent mindre materiale, men med nøyaktig de samme byggetekniske egenskapene som vanlige teglstein.
Alle Less-teglsteiner produseres i dag med biogass, og bidrar til å redusere CO2-utslippet fra produksjonen med 60-80 prosent. Virksomheten har også fått utarbeidet en EPD (miljøvaredeklarasjon) på produktet.

– Vi satser bredt på en lang rekke initiativer innenfor produktutvikling, innkjøp, energiforbruk, optimalisering av produksjonen og logistikk for å sikre en ambisiøs grønn omstilling på tvers av konsernet. I Norden er biogass et fokusområde, i Belgia gjør vi forsøk med el-ovner, og i Østerrike satser vi på varmepumpesystemer. Vi har tatt et veldig langt skritt med avtalen om 50 prosent biogass allerede fra neste år, men vi stopper ikke før vi er helt i mål, avslutter Henrik Dietrichsen.

Del dette på: