Vellykket murdag med klimafokus

Klima sto i fokus på Norsk murdag 2021. Et bredt spekter av foredragsholdere ga både murere, leverandører og arkitekter ny kunnskap og nye perspektiver.

Eli Kari Gjengedal kom inn som en storm på Norsk murdag og fortalte om klimaendringer og ga et langtidsvarsel for årene fremover. Her sammen med Øyvind Huset, daglig leder i Norsk murforum.

I underkant av 100 representanter fra ulike deler av murbransjen og arkitekter var samlet i Bergen på en ytterst regntung dag. Det ga den optimale rammen da værpresentatør Eli Kari Gjengedal kom stormende inn som foredragsholder og kunne fortelle at det på dette tidspunktet bare manglet 42 millimeter regn for at det skulle bli ny nedbørsrekord på én måned i Bergen. Det var den perfekte introen til innlegget hennes om klimaforandringer.

Varmere, villere og våtere

– Klimaforskere sa i 2000 at det i 2020 skulle regne 20 prosent mer. Nå har vi fasiten. Den er 18 prosent. Det betyr at de traff svært bra i sine antakelser. For Bergen, som har en årsnedbør på 3500 millimeter, betyr det 700 millimeter mer. 18 prosent mer har blitt den nye normalen.

– Nedbørsmengdene kommer til å fortsette å øke. Også på Østlandet har det blitt og fortsetter å bli våtere. Selv om nedbørsmengdene øker, er det ikke flere nedbørsdager. Det betyr at det kommer mer nedbør når det kommer. 

– Det har gjort slagregn har blitt et nytt begrep. Klimaendringene gjør at bygg utsettes for slagregn og mer nedbør som gjør at vi må dimensjonere for mer. Det blir økende vekst av mose, lav og alger. Det blir enda mer underkjølt regn, som kan være en stor belastning på bygninger. Og det blir mer vind der Vestlandet, Nord-Vestlandet og Midt-Norge får merke det mest, sa en engasjert Gjengedal som oppsummerte med et kort langtidsvarsel: Det blir varmere, villere og våtere.

Mur vinner på levetid

Bård S. Solem fra Eggen arkitekter satte nok en gang en lydhør forsamling inn i tematikken «Murbransjen – i et klima- og miljøperspektiv». Eggen er flink til å gjøre kompliserte miljøregnestykker forståelige. Han sammenlignet ulike materialer og viste hvordan de kom ut i forhold til hverandre i et marked som fremover vil ha et økende fokus på ombruk, gjenbruk og avfallshåndtering.

– Levetid er en viktig faktor i den sirkulære økonomien. En skikkelig god tegl kan stå i mange hundre år. Den kan kanskje stå som fasadekledning i 200 år og kan deretter gjenbrukes til et annet bygg, sa Solem, som ikke er like overbevist om at trebygg i fremtiden kan gjenvinnes slik det ofte legges til grunn i klimaregnestykker.

– Jeg tror det er store muligheter for at vi om 60–70 år bruker andre varmekilder og at tre dermed ikke får denne gevinsten i klimaregnskapet, sa Solem.

Bård S. Solem, Eggen arkitekter ga forsamlingen i lyninnføring i komplekse klimaregnestykker på en lettfattelig måte.

Stort spekter

Dagen var ellers preget av mange foredragsholdere. Åge Vallestad hos Byarkitekten i Bergen fortalte om Bergens mange murbygninger og hvordan byen tar vare på dem. Vallestad er tydelig opptatt av murbygninger og satte spørsmålstegn ved hvorfor det ikke bygges murbygninger slik som for 100 år siden.

Fredrik Slapø i Sintef fortalte om den nye anvisningen om forandring av murte forblendinger og skallmur. Den er like om hjørnet, og bransjen fikk en liten tyvtitt inn i anvisningen som blant annet inneholder nye dimensjoneringstabeller. Anvisningen vil også inneholde en sjekkliste for prosjekterende.

Jan Wergeland i Ingeniørplan presenterte en huskeliste for prosjektering av teglfasader basert på sin lange erfaring med tematikken. Toril Tofte i STO Norge snakket om slagregn og fuktbelastning og  gode løsninger for pussfasader. På scenen sto også to italienere i selskapet Enrico Magnani, som fremsnakket bruk av keramiske fliser på ventilerte fasader kontra naturstein ut fra et bærekraftperspektiv.

På tampen av dagen sto Christoffer Søvik og Christer Knudsen, begge fra Brødrene Ulveseth, på scenen og fortalte om sine egne erfaringer med garderobe og badeanlegg, og med digitalisering med StreamBIM i murerfaget. Det ga matnyttige perspektiver som avslutning på en innholdsrik fagdag for både murbransje og arkitekter.

Del dette på: