Småhus skal fortsatt bygges med pipe

Regjeringen vil ikke fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift. Det er gode nyheter for murbransjen.

Regjeringen vil ikke fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift.

Regjeringen vil ikke fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift. − Det viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at flere kan fyre med ved, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Høringsforslaget Klimabaserte energikrav til bygg inneholder blant annet et forslag om å fjerne dagens krav i byggteknisk forskrift om at boenhet i småhus må ha skorstein.

Departementet går fortsatt gjennom høringen og innspillene til denne, men kan allerede nå si at skorsteinkravet består.

Del dette på: