Kurs i murfaget i samarbeid med Murforum

NML vil i samarbeid med Norsk murforum gjerne komme rundt til lokalforeningene og / eller medlemsbedriftene for å holde kurs i murfaget. 

NML vil i samarbeid med Norsk murforum holde kurs i murfaget.

Her er «menyen» det kan velges ut fra:

DEL 1

Flis
• Hvordan prosjektere best mulig og krav til prosjekterende?
• Hva skal vi bruke av TEK, VTEK, BVN og NS?
• Hvordan verifisere egne løsninger?
• Nytt I TEK17 §13.15 etter 1. okt. 2020
• Uavhengig kontroll. Hva skal kontrolleres?
• Hva er god håndverksmessig utførelse?
• Toleransekrav ihht NS3420
• Krav til dokumentasjon og FDV

Murverk og puss
• Forblending med tegl. Konstruksjonsprinsipp og utførelse
• Skallmurvegg. Konstruksjonsprinsipp og utførelse
• Blokkmurverk, lettklinker og porebetong
• Grunnmurer. Konstruksjonsprinsipp og utførelse
• Innvendige vegger, brann- og lydvegger

DEL 2

Flis
• Flistyper, produksjon og kvalitetsforskjeller
• Sklisikkerhet offentlig og privat
• Europa-normer, kalibre og nyanseforskjeller, tilvirkningsgrad og toleranser

Murverk og puss
• Puss og tynnpussystemer
• Rehabilitering av eldre fasader

Juridiske kurs i regi av NML

NML holder også kurs i juridiske emner som er aktuelle for medlemsbedriftene; det være seg arbeidsrett eller entrepriserett så som håndverkertjenesteloven, bustadoppføringslova eller kurs i kontraktsstandardene så som NS8406 / NS8416, NS8405 / NS8415 og NS8407 / NS8417.

Her har lokalforeningene og medlemsbedriftene muligheter til å bestille tema og emner. Kursene tilbyr over hele landet eller via via digitale løsninger.

NML oppfordrer sine lokalforeninger og medlemsbedrifter til å ta kontakt med Øyvind Buset eller Jan Gunnar Madsen for eventuelt avholdelse av kurs.

Del dette på: