Lanserte nytt kalkulasjonsverktøy

Proresult og Byggmesterforbundet har lansert et nytt digitalt verktøy for kalkulasjon i byggebransjen.

Proresult og Byggmesterforbundet har lansert et nytt digitalt verktøy for kalkulasjon i byggebransjen. Fra venstre Rodmundur Í Liða (Proresul), Nils Jørgen Brodin (Byggmesterforbundet) og Frank Ivar Andersen (Byggmesterforbundet) og Laila Vilnes Helgheim (Proresul).

Proresult Kalkulasjon vil effektivisere og føre til mer lønnsomme prosjekt for byggebransjen. Programmet passer for både små og store bedrifter, og omfatter flere håndverksbransjer med egne moduler for tømrer, mur, betong, grunnarbeid, rigg og drift.

Det er programvaren Kalk Online som nå er oppgradert og modernisert, og samtidig har byttet navn til Proresult Kalkulasjon. Dette som et resultat av at Byggmesterforbundet og Proresult de siste årene har samarbeidet om å utvikle gode digitale verktøy for byggebransjen, og sammen eier den nye kalkulajonsprogramvaren i selskapet Prokalk AS.

– Gjennom dette samarbeidet får vi kombinert fagkunnskapen til Byggmesterforbundet med Proresult sin programvare, bransjekunnskap og supporttjeneste, sier Laila Vilnes Helgheim, daglig leder i Proresult AS og Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet som også er styreleder i det nye selskapet Prokalk.

Programmet skal gi en god samlet oversikt over de ulike kalkylene i et prosjekt. Dette gir god hjelp videre i prosjektoppfølgingen og prosjektøkonomien. Systemet har muligheter for integrasjon med andre systemer som timeregistrering og milepæler. Det er også stor fleksibilitet i hva man vil sette fokus på i programmet. Det kan for eksempel være beregnet forbruk for bestilling av byggevarer, dokumentasjon på byggevarene, data for beregning av miljøregnskap eller beregnet produksjonstid i de forskjellige fasene i byggeprosjektet.

Del dette på: