Innstilles til gjenvalg

Fredag avholdes landsmøtet i Norske Murmestres Landsforening. Valgkomiteen har ikke funnet kandidater til formannsvervet og ber landsmøtet om å gi dispensasjon til at sittende leder Hans Kristian Meling kan fortsette i to år til.

Hans Kristian Meling har sittet i 8 år som leder, men har takket ja til en ny toårsperiode dersom generalforsamlingen gir dispensasjon fra «8-års regelen». (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Meling har sittet som formann i Norske Murmestres Landsforening 8 år som er maksimal grense for hvor lenge noen kan sitte i ledervervet i organisasjonen. Derfor bes landsmøtet om å gi dispensasjon fra vedtektene.

Forslaget til generalforsamlingen lyder:
I forbindelse med valg av formann foreslås det at generalforsamlingen dispenserer fra vedtektenes § 8, 6. ledd » Ingen kan gjenvelges i styret etter å ha vært styremedlem i sammenhengende 8 – åtte år.»

Valgkomiteen har forespurt flere kandidater uten å finne en villig til formannsvervet. Den sittende formann har sittet i 8 år, men sagt seg villig til å sitte i den kommende perioden på 2 år om generalforsamlingen dispenserer fra 8-årsregelen for dette tilfellet. Avgjørelsen om en midlertidig dispensering fra vedtektene tas med ¾ dels flertall uten at det gjøres endring i vedtektene.

Følgende personer går ut av styret:

– Hans Kristian Meling, Stavanger og Sandnes murmesterforening. På valg dersom vedtektenes bestemmelser om 8 år i vervet dispenseres for en 2 års periode.
– Olav Sneve, Trondhjems Murmesterlaug. Kan ikke gjenvelges da han har sittet i 8 år.
– Tormod Grahl-Madsen, Bergens murmesterforening. Tar ikke gjenvalg.
– Olav Gundersen, Nord-Trøndelag murmesterforening. Tar ikke gjenvalg.

 

Nye inn i styret for perioden 2022 til 2026 foreslås:

– Formann Hans Kristian Meling, Stavanger og Sandnes murmesterforening for 2 år
– Magnus Hagen, Nord-Trøndelag Murmesterforening (ny)
– Tommy Slagstad, Stavanger og Sandnes Murmesterforening (ny)
– Christer Landaas, Bergens Murmesterforening (ny)

 

Valgkomiteen forslag til nytt styre ser slik ut:

– Formann Hans Kristian Meling, Stavanger og Sandnes murmesterforening for 2 år
– Viseformann – Styremedlemmer Rune Borgersen, Murmesternes Forening Oslo
– John Are Meyer, Troms Murmesterforening
– Magnus Hagen, Nord-Trøndelag Murmesterforening (ny)
– Tommy Slagstad, Stavanger og Sandnes Murmesterforening (ny)
– Christer Landaas, Bergens Murmesterforening (ny)
– Kjetil F. Berge, Vestfold Murmesterforening

Del dette på: