Teglsteinsfasade på studentboliger

Det er ikke ofte at studentboliger har teglfasade.

Studiestart er nettopp i gang, men det er kun 15 prosent av alle landets studenter som får tilgang på studentbolig. Samskipnadene melder om lange køer før studiestart. I løpet av høsten 2022 blir det imidlertid ferdigstilt 310 nye studentboliger i Lillestrøm sentrum. Oppdraget er en totalentreprise, og bygges av entreprenør Ove Skår på vegne av Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Det er HRTB Arkitekter AS som vant arkitektkonkurransen og har tegnet det 1000 kvm store boligprosjektet i Lillestrøm sentrum.

Lys teglsteinsfasade

HRTB Arkitekter har god erfaring med studentboliger, og har både jobbet med ombyggingen av Grünerløkka Studenthus (siloen) og nybygg og tilbygg knyttet til oppgraderingen av Sogn studentby.

– Studentboliger karakteriseres av stor repetisjon og gjentagelser av like hybel-leiligheter. Dette leder ofte til enkle hus med repetitive og ensartede fasader. På Lillestrøm har vi derfor arbeidet med volum, skala og materialitet. Naboskapet har nybygg med ekspressiv og «billig» materialbruk.  Vi ønsket rolige volum i dialog med byens struktur, og kvalitet og taktilitet i materialbruken, sier Ola Mowe, sivilarkitekt i HRTB Arkitekter, og utdyper:

– Prosjektet er delt i to bygg på henholdsvis 7 og 12 etasjer. Hvert av byggene er vinklet slik at de tar opp de dominerende retningene i nabobebyggelsen. De er artikulert i to høyder for å spille opp til varierte høyder i omgivelsene og gi prosjektet variert volumoppbygging. Vi har helt fra starten av prosessen ønsket å bruke lys, gyllen tegl i fasaden som gir anlegget et lett og lyst preg.

Arkitektene har hele tiden samarbeidet tett med Wienerberger og utførende for å finne gode murløsninger. Tove Narvestad, teknisk sjef i Wienerberger, forteller om tegltypen til studentboligene:

– Vi har levert tegltypen White Gobi. Det er en bløtstrøken tegl med lyse, delikate nyanser. Tegltypen er kombinert med en lys grå mørtel som skaper en lett og homogen fasade. Det er første bygget i Norge som benytter White Gobi. Vi synes resultatet er veldig flott, og studentboligene har blitt et nytt, flott landemerke i Lillestrøm sentrum.

Det er flere grunner til at arkitektene ønsket å bruke lys teglsten på studentboligene:

– En teglfasade får patina og blir bare finere med tiden – noe som er viktig på et bygg som skal stå i flere generasjoner. Den gylne tonen i teglen gir en varme og vennlighet som materialiseres seg på en flott måte, forteller Mowe.

Pilaster-arkitektur og skyggespill i fasaden

For å skape spill og artikulere volumene i fasaden har arkitektene arbeidet med to typer forband. Mowe forteller:

– Mellom vinduene er det murt pilaster med et vertikalt relieff. Dette gir de rolige volumene et spill av lys og skygge og aksentuerer vertikaliteten i volumene. Pilastrene blir ornamenter i fasaden. Øvrige felter i fasaden er murt i et glatt forbant som reflekterer lyset. Samlet skapes variasjon og flotte skyggevirkninger i fasaden.

– Vi har ønsket å skape en arkitektur av høy kvalitet som er innovativ og funksjonell med en varme og et særpreg som vi håper studentene i Lillestrøm vil sette pris på, avslutter Mowe.

Del dette på: