Solid Norsk murdag 2022

Norsk murdag 2022 ble en solid fagdag med tegl, flis og utførelse på programmet.

Alexander Almeland i Mustad Eiendom fortalte om Lilleakerbyen i hovedstaden der både gjenbrukstegl og ny tegl skal brukes.

Norsk murdag 2022 på Felix konferansesenter på Aker Brygge ble en dag med spennende foredrag og innsikt i interessante murprosjekter.

Ønsker ny mørtel

Alexander Almeland i Mustad Eiendom fortalte om Lilleakerbyen i hovedstaden der det skal rives eksisterende bygningsmasse og bygges kontorer og boliger, samt etableres bilfrie handlegater. Trafikken skal gå under bakkenivå. Prosjektet skal tilbakeføre gamle fasader med både gjenbrukt teglstein og ny.

– Alt av tegl på området er murt med kalkmørtel. Det er relativt lett å skille fugene fra steinen. Vi har renset all teglstein fra de famle fasadene og det har vært svært lite svinn. Men de nye bygningene blir større og vi må derfor tilføre ny stein. All teglmuring skal gjøres med kalkmørtel, sier Almeland som har fått beskjed om at bruk av kalkmørtel gir flere utfordringer.

Almeland kom derfor med en klar oppfordring til murbransjen og leverandørene som var til stede på murdagen:

– Bransjen må utvikle en mørtel som er sterkt nok til dagens bruk, men som er svakere enn steinen og at den slipper den gangen vi skal rive bygget en gang i fremtiden, slik at vi kan bruke teglen om igjen, sa Almeland.

Magnus Rød Hatletveit i Sweco understreket betydningen av å starte tidlig med å tenke på gjenbrukstegl i et prosjekt.

– Begynn tidlig

Å prosjektere med gjenbrukstegl er det samme som å prosjektere med ny tegl, men man må respektere at det er gjenbruksmateriale man jobber med, sa Magnus Rød Hatletveit i Sweco som understreket betydningen av å starte tidlig med å tenke på gjenbrukstegl i et prosjekt.

Begynn tidlig med å finne ut hva du har og planlegg deretter, var hans klare oppfordring.

– Vi har så smått begynt med gjenbrukstegl, men vi har ikke fortalt det til noen ennå, sa Ole Christian Trandem i Østfold Gress.

Ny aktør med gjenbrukstegl

Østfold Gress bruker knust teglstein i sin produkson av ferdigplener, sedumtak og jordblandinger. Store mengder brukt teglstein kjøres til Østfold Gress i stedet for til deponi. Med stor interesse for gjenbruk av teglstein har de også startet med å sortere ut hel stein som kan gjenbrukes som murstein.

– Vi har så smått begynt, men vi har ikke fortalt det til noen ennå, sa Ole Christian Trandem i Østfold Gress som fortalte at de har investert i laboratorieutstyr for å kunne teste teglstein før den blir solgt til byggeprosjekter.

Luca Ganguzza hos TAG Arkitekter snakket varmt om bekledningsteglen sine muligheter.

Anbefalte bekledningstegl

Luca Ganguzza hos TAG Arkitekter snakket varmt om bekledningstegl sine muligheter gjennom å presentere flere bygg som har fått bekledningstegl på fasaden.

– Bekledningstegl er godt tilpasset en ventilert fasade og gir en god variasjon i fasaden. I tillegg slipper vi dilatasjonsfuger og fasadeoverflatene blir kontinuerlige og ryddige. Det er også fleksibelt å tilpasse materialer til ulike teglskift. Bekledningstegl gir kanskje et en enda sterkere struktur på fasaden enn vanlig tegl, sa Ganguzza til en lydhør forsamling.

Andrea Preda i Ceramiche Mutina Spa I Italia fortalte om deres forvandling fra en tradisjonell flisprodusent til sterk fokus på design.

Flistrender og våtromsnorm

Andrea Preda i Ceramiche Mutina Spa fra Italia fortalte om hvordan den tradisjonelle flisprodusenten har blitt ledende på design gjennom samarbeid med flere av Italias ledende designere. Det har gitt et stort spenn av spennende produkter.

Vidar Hellstrand fra Fagrådet for våtrom hadde et opplysende innlegg om Byggebransjens våtromsnorm og ga gode tips til hvordan utførende skal slippe problemer med våtrom. Han understreket behovet for prosjektering.

– Det er skremmende ofte at det ikke finnes et produksjonsgrunnlag, sa Hellstrand og benyttet anledning til å markedsføre Fagrådet for våtrom sine digitale verktøy for å lettere prosjektere våtrom.

Vidar Hellstrand fra Fagrådet for våtrom ga gode tips til hvordan utførende skal slippe problemer med våtrom.

Del dette på: