Inviterer til håndverkskonferanse

Fredag 18. november arrangerer Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen og Norsk håndverksinstitutt Håndverkskonferanse på Sentralen i Oslo.

Fredag 18. november arrangerer Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen og Norsk håndverksinstitutt Håndverkskonferanse på Sentralen i Oslo. Foto: Bård Gundersen/Tun media

Konferansen etterfølges av det tradisjonelle Bygg og Bevar-treffet, med middag, bar og utdeling av Bygg- og Bevar-prisen. Vi håper så mange som mulig vil bli med for faglig påfyll og fest.

Programmet er delt inn i 3 ulike deler. Du har mulighet til å være med på en, to eller alle.

Del 1 – Erfaringer med å starte egen bedrift (Sentralen, Forstanderskapssalen)

Norsk Håndverksinstitutt arrangerer første del av dagen. Her får du tips og råd som kan være nyttig om du vil starte din egen håndverksbedrift.

08:00 – 09:00
Registrering

09:00 – 10:30
Tips og råd for deg som vil leve av tradisjonshåndverk!

Hvordan starte bedrift – hva må jeg tenke på?
Hvordan skaffer jeg jobber? – markedsføring og synlighet
Hvordan tjener jeg penger? – økonomi, prising og kalkyler
10:30 – 10:45 Pause

Del 2 – Parallellsesjoner om håndverk og materialkvalitet (Sentralen og Kulturvernforbundet)

Fortidsminneforeningen inviterer til Parallellsesjoner om ulike temaer. Disse sesjonene vil foregå på Sentralen og i møterom hos Kulturvernforbundet.

10:45 – 11:00
Velkommen v/Ola Fjeldheim

11:00 – 12:30
Parallellsesjoner

Tre og materialkvalitet v/Ellev Steinsli
Om å løfte hus v/Audun Eken
Restaurering av middelalderkirker med egenbrent kalk v/Tore Granmo

Del 3 – Håndverk for Guds skyld! (Sentralen, Forstanderskapssalen)

Den siste delen av dagen arrangeres av Bygg og Bevar og er formet som det tradisjonelle Bygg og Bevar-treffet. Teamet for sesjonen er en stor kommende satsning på kirker.

For du har kanskje fått med deg at en stor satsning på norske kirker er under utarbeidelse? Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppgave å lage et bevaringsprogram for kirker. Med et ressurser i størrelsesorden 10 milliarder, fra delingen av verdiene Opplysningsvesenets fond, vil arbeidet ha betydning for bedrifter, rådgivere og håndverkere over hele landet i mange år fremover.

Årets Bygg og Bevartreff skal sette fokus på hva dette i praksis kan bety for alle som arbeider med bygningsvern. Men hvem skal egentlige kjøpe inn håndverkstjenester og hvordan arbeider Riksantikvaren med sin kirkestrategi? Ikke minst – hvem skal arbeide på kirkene og hvordan sikrer vi varig endring?

13.00 – 17:00
Bygg og Bevar-treffet 2022

Hvem er byggherrene? KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Hvem er bestillerne for arbeidene som skal foregå på kirkene? Hvordan sikres god nok innkjøpskompetanse?
Om Riksantikvarens arbeid med kirkestrategi Riksantikvaren. Hvordan sikre at verdiene i opplysningsvesenets fond benyttes til kirkenes beste og for kompetanseheving blant bedriftene
Kirkevergen – mellom barken og veden? Filmsnutt
Hvordan skal vi involvere byggenæringen. Vi trenger flere utførende hender. Hvordan skal vi få med oss håndverksbransjen og «ordinære» bedrifter?
Varig endring eller fremtidige skippertak? Hvordan kan vi sikre at programmet fører til en varig endring? Hvordan kan vi stimulere til godt og varig vedlikehold av kirkene?

16:30 – 17:00
Utdeling av Bygg og Bevar-prisen

17:00 – 18:00
Mingling og bar med fingermat før middag

18:00 – 02:00
Middag og fest

 

Påmeldingsskjema finner du her

Del dette på: