Spår renessanse for bygghåndverk

Bærekraft og gjenbruk er bygghåndverkernes store mulighet, mener administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

FAGKOMPETANSE: Det stiller høyere krav til det håndverksfaglige å bygge om enn å bygge nytt. Derfor vil en mer bærekraftig byggsektor trenge flere fagfolk med høy kompetanse, mener Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen. Foto: Ivar Kvistum

Statbygg-lederen er klar: – Gullstandarden i bærekraft er å kunne ta i bruk det du har på en bedre måte slik at du slipper å bygge nytt.

Han vil at vi skal bygge mindre enn i dag, utnytte bygningene vi har på en smartere og mer energieffektiv måte og ikke minst gjenbruke mer av både materialer og bygningsmasse. Når sjefen for den norske stats egen eiendomsportefølje maner til nøkternhet, handler det om bærekraft – både i miljømessig og økonomisk forstand.

– Den mest miljøvennlige og billigste kvadratmeteren er den du kan klare deg uten, fastslår Harald Nikolaisen når vi møter ham på Statsbyggs hovedkontor i Byporten, Oslo.

Klarer seg med mindre

Han viser til internasjonale undersøkelser som påviser at nesten ingen bygninger med kontorarbeidsplasser, utnytter kapasiteten med mer enn 50–60 prosent. Slik er det overalt, ikke bare i Statsbyggs portefølje og ikke bare i Norge. Det er dessuten ikke noe særegent etter pandemien, for undersøkelsene er eldre enn koronaviruset.

Likevel er det gjerne nybygg som står øverst på ønskelista når noen kommer til Statsbygg med behov for nye lokaler.

– Når en virksomhet får flere oppgaver og flere folk, starter de gjerne med at de ønsker ha noe nytt. Men når vi går litt kritisk inn i det og analyserer hvordan de kan bruke plassen mer effektivt, ender det ofte med at de kan klare seg med mindre enn de først trodde. Kanskje trenger de ikke et nytt hus i det hele tatt. Kanskje har de til og med et par etasjer til overs, forklarer Harald Nikolaisen.

Høyere kompetansekrav

Når flere behov skal dekkes med rehabilitering, tilpasning og ombygging av gamle bygninger – i stedet for å bygge nytt – vil det stille andre krav til dem som skal gjøre jobben, mener Harald Nikolaisen.

Dermed blir det behov for flere fagfolk med den tradisjonelle, norske fagarbeiderkompetansen.

– Jeg tror vi vil se en renessanse for håndverkerne, de som har reell kompetanse til å finne gode løsninger ute på byggeplassene. Det er mye mer komplisert og stiller mye høyere krav til det håndverksfaglige å jobbe kostnadseffektivt i eksisterende bygninger enn om man skal bygge nytt, sier Statsbygg-direktøren.

Han innser at denne kompetansen i stor grad er mangelvare, og at flere bygghåndverksfag sliter med rekrutteringen.

– Det er viktig at nedgangstider og mindre byggevirksomhet ikke fører til rekrutteringssvikt til bransjen. For på litt lengre sikt vil vi trenge flere fagfolk som har en reell kompetanse til å ta beslutninger, sier Nikolaisen.

Kjempemarked

Energiøkonomisering er et annet nøkkelbegrep for å skape en mer bærekraftig byggenæring.

– 70–80 prosent av bygningene som står der i dag, vil også være i bruk i 2050. Derfor er vi nødt til å energieffektivisere dagens bygningsmasse. Det vil bli et kjempemarked, der høyere energipriser har skapt et helt annet trykk enn vi har hatt før. Nå er det lønnsomt med en masse tiltak som kanskje ikke var lønnsomme for fire–fem år siden, sier han.

Også her ser Statsbygg-direktøren et stort marked for kompetente håndverkere.

– Etterisolering, nye gulv, bytting av vinduer, oppgradering av ventilasjons- og varmesystemer, og så videre – alt dette vil kreve kompetanse, sier han.

Utdaterte forestillinger

Statsbygg var tidlig ute med å snakke om bærekraft og behovet for å bygge mindre. Harald Nikolaisen opplever at det er langt mer interesse og ikke minst enighet rundt dette enn for bare tre år siden. Utviklingen går fort, og for å lykkes, er det nødvendig å ikke bli sittende fast i gamle løsninger og tenkemåter.

– Bærekraftige løsninger er blitt framstilt som dyrere, men det er jo noe som endrer seg hele tiden. Risikoen er at vi blir hengende fast i forestillinger som ikke lenger stemmer. Tradisjoner, regelverk og konkurransegrunnlag må oppdateres slik at gjenbruk blir premiert, sier han.

 


 

Statsbygg

Statsbygg er statens byggherre, eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og rådgiver i bygge- og eiendomssaker.

Etaten bygger og leier ut statlige eiendommer til virksomheter i offentlig sektor og har over 2300 bygninger i Norge og utlandet i porteføljen, med til sammen tre millioner kvadratmeter.

I 2021 investerte Statsbygg for 6,6 milliarder kroner, ferdigstilte 18 bygg og hadde 79 byggeprosjekter under arbeid.

Statsbygg hører inn unner Kommunal- og distriktsdepartementet og har 850 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Oslo og distriktskontorer i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Del dette på: