Nå er murmesterne formelt tilbake

Murmestrene er tilbake i Fagrådet for Våtrom (FFV). I dag var det «handshake» og markering av samarbeidet.

SAMMEN IGJEN: Øyvind Buset (til høyre) og murmestrene er tilbake sammen med Vidar Hellstrand og de andre fagene i Fagrådet for våtrom. Foto: Georg Mathisen

For tolv år siden brøt Norske Murmestres Landsforening (NML) og Byggmesterforbundet ut av våtromssamarbeidet med de andre bransjeorganisasjonene. Siden har de to basert seg på Håndverkerens Våtroms Veileder (sic).

Fagkonsulent Øyvind Buset i NML vil ikke si så mye om hvorfor murmestrene gikk ut av rådet den gangen, men snakker om en lang prosess internt.

– Vi har jobbet for dette over ganske lang tid for å få med folk på å gjøre et nytt vedtak. Det er ikke nødvendig å sitte flere plasser og finne opp nesten de samme tingene. Våtrommene er flerfaglige, og det er lærerikt å arbeide med dem, sier Buset.

Han trekker også frem at FFV-styreleder Birger Olsen er murmester.

1680 på kurs

– Nå er vi tolv medlemmer i fagrådet. I fjor hadde vi 1680 personer på kurs, forteller Vidar Hellstrand. Rørentreprenørene Norge er den største av kursarrangørene. Nå er det 1100 godkjente våtromsbedrifter, og mange hundre av dem er mur- og flisbedrifter.

– Vi har i mellomtiden endret fagnavnet fra «murfaget» til «mur- og flisleggerfaget». Med det mener vi å understreke at flisleggerdelen er en viktig del av faget. Vi trenger samarbeidspartnere, vi trenger fagmiljøer, og vi trenger å være samlende. Byggfag er en liten bransje, sier Øyvind Buset.

Både han og Hellstrand er opptatt av å understreke at opplæringen for å få våtromssertifisering ikke skal konkurrere mot fagopplæringen i hvert enkelt av fagene. – Du skal lære såpass mye om andre fag at du kan stille de riktige spørsmålene, oppsummerer Buset.

Mindre risiko

– Sertifiseringskursene i Våtromsnormen for fagarbeidere er topping. Det er fokus på tverrfaglighet og at vi skal lære om hverandres fag slik at det ikke blir misforståelser og slik at vi samhandler på en god måte på prosjektene. En murer og flislegger som har tatt kurs i Våtromsnormen, skal vite litt om krav til underlag, krav til stivhet på veggen og krav til dampsperrer så han eventuelt kan stoppe og si fra at «her tror jeg ikke underlaget og veggen er riktig bygget», sier Hellstrand.

Fagrådet får flere tusen henvendelser i året om mulige feil eller mangler på badet fra både profesjonelle og privatpersoner. – Vi ser at vi kan bidra sammen til å øke kompetansen og kanskje løfte frem tvistesakene sånn at vi kan ta med det inn i kursingen til våre respektive medlemmer. Det kan bidra til at de tar på seg mindre risiko i prosjektene. Bestillerkompetansen øker der ute, og derfor blir det stadig viktigere å levere gode prosjekter slik at vi slipper å bruke tid og ressurser på unødvendige tvister som følge av dumme feil, sier Vidar Hellstrand.

Han trekker frem at Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, har laget egne sider for private forbrukere og også viser til Våtromsnormen som en løsning.

Fagrådet for våtrom

Flerfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon. Oppgaven er «å fremme det optimale våtrom». Visjonen er bedre våtrom gjennom Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Medlemmer:

 • VA- og VVS-produsentene
 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • Huseierne
 • Malermestrenes Landsforbund
 • Maling & Lakkindustriens Forbund
 • Norsk takst
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Norsk Byggkeramikkforening
 • Rørentreprenørene Norge
 • Byggevareindustrien
 • Tekna
 • Norske Murmestreds Landsforening

Tekst: Georg Mathisen

Del dette på: