Leverer brannvegger til Ikea sitt nye sentrallager

Det nye sentrallageret til møbelprodusenten Ikea i Vestby er under full bygging. Xella Norge for å levere 9.000 kvadratmeter med Hebel brannseksjonseringsvegger, som i disse dager er i ferd med å bli ferdigmontert.

Xella Norge står for leveransen av cirka 9000 kvadratmeter med Hebel brannseksjoneringsvegger til Ikea sitt sentrallager, som i disse dager monteres på byggeplassen. Foto: Lars Sem

Byggherre Ikea Eiendom Holdning AS har investert over en milliard kroner i det nye sentrallageret i Vestby, med et areal på 45.000 kvadratmeter. Lageret skal i hovedsak håndtere møbelkjedens netthandel, og det er anslått at lageret skal kunne distribuere to millioner ordre i året. Prosjektet utføres i form av totalentreprise med A Bygg Entreprenør AS som totalentreprenør.

Metacon AS er underleverandør og har ansvaret for bærekonstruksjonen som består av rundt 500 semitrailerlass med materialer. Xella Norge er én av produsentene som står for leveransen av cirka 9000 kvadratmeter med Hebel brannseksjoneringsvegger, som i disse dager monteres på byggeplassen.

– Våre leveranser skal være ferdigstilt senest månedsskiftet august/september i år. Vi nærmer oss halvveis med jobben på byggeplassen, så den tidsrammen skal vi klare å holde med god margin, forteller Lars Sem, prosjektleder hos Metacon AS.

Strenge miljøkrav til alle involverte parter

Xella Norge har arbeidet tett sammen med Metacon siden starten av prosjektet. Det er flere grunner til at Metacon valgte å samarbeide med Xella.

– Byggherre har vært veldig bevisst på å sette et minst mulig klimaavtrykk for bygget, og har derfor stilt strenge miljøkrav til alle involverte parter. Også produktene som Xella levere til prosjektet har hatt en betydning for at Metacon fikk tildelt jobben, sier Sem.

Hebel er en type lettbetong som er produsert av de resirkulerbare materialene som sand, kalk og vann, som gjør at Hebel, ifølge produsenten, har et relativt lavt karbonavtrykk, sammenlignet med andre brannvegger.

– Fordelen med dette produktet er at veggelementene har en relativt lav vekt i henhold til størrelse, og kan stables som klosser. Det sikrer en veldig rask og enkel montasje. Veggelementene har også lange lengder som dekker større areal per element enn hvis det skulle blitt brukt andre produkter, som gir en kortere montasjetid.

Byggherre IKEA Eiendom Holdning AS har investert over en milliard kroner i det nye sentrallageret i Vestby, med et areal på 45.000 kvadratmeter. Foto: Lars Sem

Viktig med høy brannsikkerhet på et sentrallager

Brannveggene fra Xella blir brukt til å seksjonere opp sentrallageret slik at lageret oppfyller alle brannkravene. Sem legger vekt på nødvendigheten med høy brannsikkerhet på et sentrallager som dette.

– Brann i lager kan føre til skader på selve lagerbygningen, på varene som oppbevares og på menneskene som jobber der. Derfor er det viktig med god brannsikring innen lager og logistikk. Alle underleverandører har vært viktige medspillere, deriblant Xella Norge for å løse brannkravet som er stilt til prosjektet.

I tillegg til at brannseksjoneringsveggene fra Xella tilfredsstiller prosjektets brannkrav, yter materialet god mekanisk styrke.

– Brannseksjoneringsveggene skal ikke kun bremse spredningen av ild, røyk og varme inne i fabrikken. Veggene skal også motstå påvirkningen hvis eksempelvis inventar velter eller andre bygningsdeler faller sammen. På den måten minskes risikoen for at bygningen kollapser på grunn av brann. Det gjør Hebel til en utmerket løsning til Ikea sitt sentrallager, sier prosjektingeniør Leif Skustad og daglig leder i Xella Norge, Thom Erik Pape.

Del dette på: