Norsk murdag 19. oktober

Norsk murdag arrangeres 19. oktober i Oslo. Arrangøren lover et spennende program.

Øyvind Buset og Norsk murforum inviterer igjen bransjen til Norsk murdag.

Norsk murforum arrangerer tradisjonen tro Norsk murdag som et solid treffpunkt mellom de prosjekterende og de utførende. Dagen har tradisjon for å ha et godt program med gode foredragsholdere.

– Vi er i gang med planleggingen, men programmet er ikke klart. Norsk murdag har blitt en viktig fagdag i bransjen der vi prøver å sette aktuelle og viktige tema på dagsorden. I tillegg er dagen en flott arena der både de utførende i mur- og flisleggerfaget får treffe de prosjekterende. Det gir stor nytteverdi for begge parter, sier daglig leder i Norsk murforum, Øyvind Buset.

På Norsk murdag skal også Murverksprisen 2023 deles ut. Fristen for nominasjon har gått ut og juryen har fått mange nominerte. I tiden fremover skal juryen vurdere de nominerte nærmere og ut på befaringer.

Del dette på: