Fortsatt ledige plasser på spennende utdanningstilbud

Fagskolen Vestfold og Telemark har fortsatt ledige plasser på «Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss».

Utdanningen i regi av Fagskolen Vestfold og Telemark skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring.

Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs-konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere med spesialisert kompetanse innen feltet. Det stilles i dag stadig sterkere krav til dokumentert kompetanse for å få lov til å jobbe med vernede konstruksjoner. Denne utdanningen er initiert og godkjent av bransjene og gir uteksaminerte studenter denne etterspurte kompetansen.

Utdanningen i regi av Fagskolen Vestfold og Telemark skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Ved arbeid på bygninger og anlegg som er fredet eller har annet formelt vern, stilles det antikvariske krav til gjennomføring av prosjektet. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og anlegg skal istandsettes.

Utdanningen skal bidra til spesialfaglig kompetanse og gi økt faglig trygghet og utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i bruk fra ca. år 1830 og framover.

Mer info og søknadsskjema her.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen mur- og flislegger, betongfaget, maler, industrimaler og overflatebehandling.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

Søkere som ikke fyller kravet over, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

Fagbrev innen følgende fag er kvalifiserende for opptak:

 • Murer
 • Jernbinder
 • Betong
 • Forskaling
 • Stein
 • Anleggsgartner
 • Malersvenn/ overflatebehandler
 • Oppbygging og arbeidsformer

Fagområdet består av følgende tema:

 • Bygnings- og anleggshistorie
 • Bygningsvern og vernefilosofi
 • Regelverk
 • Nedbrytningsmekanismer
 • Undersøkelser og tilstandskontroll
 • Materialkunnskap og materialbruk
 • Reparasjonsmetoder og teknikker
 • Rehabiliteringsprosessen

Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger

Samlinger 7 ganger i året fordelt på 3 dager, fredag kl 14 00 til søndag kl 15 00. Undervisning på nett en ettermiddag pr. uke. I tillegg kommer noe veiledning etter avtale.

Murmester Bernt Johannessen, leder av RB Johannessen AS med 16 ansatte i Haugesund, forteller om hvorfor han valgte et års fagstudier i verna betongkonstruksjoner,  hva han har fått, skal bruke det til, og hvorfor andre bør bli med.