Tilbyr mineralittpuss i mindre kvanta

Bergen Mursenter lanserer nå mineralittpuss i kvanta fra 25 kg til 1 tonn.

Bergen Mursenter lanserer nå mineralittpuss i kvanta fra 25 kg til 1 tonn.

– Edelpussen eller mineralittpussen i Norge er utbredt som sluttpuss og arkitektonisk fasadeuttrykk i en rekke byer og fylker. Det er nå et stadig økende behov for rehabilitering av disse pusstypene. Mange monumentale, verneverdige og fredete bygg fra perioden 1900–1960 årene ble utsmykket med denne unike pusstypen. Siden mineralitt er betydelig del av Norges historiske bygningsmasse, for eksempel gjenreisningsbyene etter annen verdenskrig, er det viktig å kunne rehabilitere med opprinnelig materiale og ikke erstatte den unike pussen med plast tilsatte miljøskadelige kopier, eller i verste fall male over med uheldige malings systemer, sier daglig leder i Bergen Mursenter, Per Gunnar Fjelltveit som nå har gjort det enklere å få tak i mineralittpuss i mindre kvanta.

– Hittil har det kun vært mulig med spesialbestillinger og produksjon for salg over 1 tonn. Det har lenge vært behov for å kunne tilby mindre kvanta for utførelse av mindre fasadereparasjoner. Nå er dette endelig på plass. ‘

– Mekaniske skader i pussen bør repareres raskt for å unngå inntrenging av vann og fryse/tine problematikk mellom puss sjiktene. Det er derfor med stor glede vi kan sende ut denne informasjonen om lansering av mineralittpuss i kvanta fra 25 kg til 1 tonn. Dette er en viktig bidrag i markedet for å ivareta eksisterende bygg i mineralittpuss, sier Fjelltveit.

Mineralittpuss er fremstilt uten tilsetningsstoffer og er 100 prosent diffusjonsåpen. Det er ingen miljøgifter eller plastmateriale i pussen og den oppfyller alle bærekraftsmål, både i rehabilitering og i nybygg. Pussen er tradisjonelt brukt både innvendig som dekorelementer og utvendig som værhud. Bruk av mineralittpuss som fasade sluttpuss gir økonomiske gevinster i form av lang levetid (50-100 år) og kun behov for rengjøring i pussens levetid.

Del dette på: