Weber lanserer to nye fasadesystemer

Nylanseringene EnveoVent Flex og EnveoVent Robust representerer en ny type ventilerte fasadesystem fra Weber. Løsningen som nå lanseres er et pusset fasadesystem som er spesielt tilpasset det norske klimaet.

EnveoVent Flex.

– Det er fint å nå kunne lansere denne løsningen som fyller et rom i sortimentet som kundene har etterspurt, forteller Jonas Jalmerbrandt, produktsjef i Weber.

Det nye EnveoVent-systemene er bygget etter prinsippet med to-trinns tetting, som vil si at man har en ventilert og drenerende luftespalte som skiller selve værhuden fra bærekonstruksjonen. Pussede, ventilerte fasadesystemer er godt etablerte på det norske markedet siden starten av 2000-tallet.

Fukt i yttervegg er en vanlig skadeårsak, og et varmere og våtere klima stiller høyere krav til bygninger enn tidligere.

Lav vekt og raskere montasje

En av de viktigste komponentene i et ventilert fasadesystem med puss, er selve pussplaten.

I EnveoVent-systemene benyttes det nye produktet Weber wp-plate. De nye platene har en lav vekt og er, i følge produsenten, enkle å tilpasse og montere.

Jonas Jalmerbrandt, produktsjef i Weber.

Fra trehus til murhus

Både EnveoVent Flex og EnveoVent Robust kan brukes i de fleste typer av bygninger over hele landet, både nybygg og rehabilitering. Begge systemene er utviklet for å imøtekomme moderne byggeprosjekters krav til holdbarhet og tilpasningsevne. Hovedforskjellen mellom de to ligger i de spesifikke bruksområdene.

EnveoVent Flex er en mer kostnadseffektiv løsning og passer godt til situasjoner der rask installasjon er prioritert. Denne løsningen består av kun ferdigblandede pussprodukter som har kortere herde- og tørketid.

Weber lanserer også EnveoVent Robust-systemet som er mer slagfast og ideelt for krevende forhold eller når en sterkere fasade er nødvendig.

De nye systemene gir mulighet for å gå fra trehus til “murhus”.

– Trebygg står veldig sterkt i Norge med lange tradisjoner, men vi ser en økende interesse for å bygge om til murhus. Det nye EnveoVent-systemet er utviklet for å møte denne økende trenden i markedet. Denne trenden skyldes delvis vedlikehold, og vi ser at mange velger denne typen løsning på grunn av dens vedlikeholdsvennlighet sammenlignet med en tre-fasade, sier Jalmerbrandt.

Del dette på: