Slik er de nye kravene til arbeidsavtaler som gjelder fra 1. juli 2024

1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. Her er endringene.

1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde. Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Oppsummering av nye krav fra 1. juli 2024

Mange konflikter kan bli unngått med en tydelig arbeidsavtale (arbeidskontrakt) som er inngått så tidlig som mulig. Arbeidstakere har rett til å få hjelp fra tillitsvalgt eller en annen arbeidstakerrepresentant ved både utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen.

Arbeidstilsynet oppfordrer bruk av deres maler en standard arbeidsavtale som dekker kravene i arbeidsmiljøloven fram til 1. juli 2024. Malen er tilgjengelig på mange språk.

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Fra 1. juli 2024 kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen skal inneholde.

Endringene skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår. De kommer i tillegg til de kravene som allerede står i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Nytt krav til når arbeidsavtalen skal være klar

Avtalen skal være klar senest sju dager etter oppstart. For arbeidsforhold som varer over én måned, skjerpes kravet til når arbeidsavtalen skal foreligge.

Mens den tidligere skulle være klar senest én måned etter oppstart, stiller lovendringen krav om at den skal være signert og klar senest én uke etter at arbeidsforholdet startet.

Arbeidsgivere trenger ikke å oppdatere gjeldende arbeidsavtaler.

De nye lovkravene betyr ikke at arbeidsgiver må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før 1. juli 2024.

Men hvis arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I så fall har arbeidsgiver to måneders frist til å endre avtalen.

Nye krav til hva arbeidsavtalen skal inneholde

Arbeidssted

 • Hvis arbeidstakeren ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidsstedet sitt.

Eventuell prøvetid

 • Hvis arbeidsavtalen har en bestemmelse om prøvetid, kan den aldri være mer enn seks måneder. Dette gjelder fortsatt.
 • Fra 1. juli kommer det i tillegg krav om at den eventuelle prøvetiden i midlertidige arbeidsforhold aldri kan vare lenger enn halvparten av ansettelsestiden.

Fravær betalt av arbeidsgiver

 • Avtalen må ha opplysninger om hva slags fravær som blir betalt av arbeidsgiver.

Oppsigelse

 • Arbeidsavtalen må opplyse om hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker skal gå fram for å avslutte arbeidsforholdet. Den kan oppfylle kravet ved å vise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Lønn og godtgjørelse

 • Arbeidsavtalen må som før inneholde opplysninger om lønn, eventuelle tillegg og andre godtgjørelser, og tidspunkt og måte for lønnsutbetaling.
 • Fra 1. juli kommer i tillegg krav om at de ulike elementene som inngår i lønna, må oppgis for seg.

Arbeidstid

 • Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal avtalen opplyse om dette. Den skal også gi mulighet til å beregne når arbeidstakeren skal arbeide.
 • Ordninger for vaktendringer.
 • Arbeidsavtalen skal opplyse om ordninger for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid eller arbeidsplan. Avtalen skal også opplyse om betaling for slikt arbeid.
 • Den kan oppfylle kravet ved å vise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Innleiers identitet

 • Avtalen må oppgi navn på innleier dersom arbeidsgiveren er et bemanningsforetak og arbeidstakeren leies ut til en innleier. Dette kan oppgis i et vedlegg eller tillegg til avtalen så snart innleieren er kjent.
 • Innleiers identitet skal oppgis både ved starten av arbeidsforholdet og ved skifte av innleievirksomhet underveis i arbeidsforholdet.

Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr

 • Avtalen skal opplyse om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.
 • Den skal bare oppgi omfanget av opplæringen og den generelle opplærings- og kompetanseutviklingspolitikken. Den trenger ikke å inneholde detaljert informasjon eller liste opp alle opplæringstilbud eller grunnleggende opplæring som skjer i alle arbeidsforhold.

Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

 • Avtalen skal opplyse om ytelser som arbeidsgiver betaler for helt eller delvis. Den skal også oppgi navn på institusjonene som mottar innbetaling fra arbeidsgiver. Eksempler er pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn.
 • Arbeidsgiver trenger ikke å beskrive alle detaljer og vilkår, men kan henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Endringene skal gi tryggere arbeidsvilkår

Endringene i arbeidsmiljøloven gjennomfører et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår (arbeidsvilkårsdirektivet) i norsk rett. Endringene skal styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom å sikre mer forutsigbare arbeidsvilkår og gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakerne.

Se endringene i lov om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår) (lovdata.no)

Opplysningene er hentet fra Arbeidstilsynets nettsider.

Del dette på: