Slik er programmet for NKLs generalforsamling

Norske Murmestres Landsforening har innkalt til generalforsamling i forbindelse med landsmøtet i Oslo i starten på juni.

OSLO SENTRUM: Radisson Blu Plaza Hotel er landsmøtehotell. Foto: iStockPhoto

Generalforsamlingen og landsmøtet blir på Radisson Blu Plaza Hotel. På saklisten står både forslag fra styret om innmelding i Bygghåndverk Norge og ikke minst valg der fire av styrets medlemmer går ut.

Program for dagen:

10.00-10.30:
Åpning på The Top Bar Plaza hotel

11.00-11.05:
Velkommen ved styreleder

11.05-11.40:
Innledning ved Robert Steen

11.40-12.00:
Mur og flisleggerbransjen ved Øyvind Buset

12.00-13.00:
Generalforsamling i Plaza Hotel

13.00-14.00:
Murmesterlunsj

14.00-15.00:
Generalforsamling i Plaza Hotel

15.00-16.30:
Faglig program

16.30-17.30:
Mingling og faglig quiz

20.00- :
Bankett på Plaza Hotel

 

Dagsorden generalforsamling:

1. Registrering av fremmøtte og delegerte

2. Åpningstale ved formann Hans Kristian Meling

3. Kort beretning fra hver lokalforening for perioden 1.4.2022-1.4.2024

4. Styrets orientering 1.4.2022 – 1.4.2024

5. Revidert regnskap 1.1.2022 – 31.12.2023

6. a) Kontingentfastsettelse for 2024 og 2025
6. b) Fastsettelse av serviceavgift for 2024 og 2025

7. Budsjett for 1.1.2024 – 31.12.2025 (gjennomgang)

8. Godtgjørelse til formann, styret og komitémedlemmer

9. Forslag:
a) Organisering av Norske murmestres landsforening, forslag fra styret om innmelding av Norske Murmestres Landsforening til Bygghåndverk Norge

b) Forslag fra styret om endring av lokallovene slik at disse harmonerer med endringene fra ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2024

10. Valg av:
a) Styret.
De som går ut er følgende:
– Hans Kristian Meling, Stavanger og Sandnes Murmesterforening
– Rune Borgersen, Murmesternes Forening i Oslo
– John Are Meyer, Troms Murmesterforening
– Kjetil F. Berge, Vestfold Murmesterforening

b) 3 styremedlemmer
c) Valg av formann og viseformann
d) 7 personlige varamenn til styret
e) 2 representanter til Landstariffrådet
f) 2 medlemmer som kritiske revisorer
g) Valg av valgkomité.
Styret foreslår følgende: En representant fra henholdsvis Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Tønsberg – styret foreslår valg på kandidater til valgkomite. Lokalforeningene må melde inn kandidat som medlem til valgkomiteen.

11.  Fullmakter til styret

Del dette på: