Nyheter

Svensker kjøper Mjøndalen Mur & Puss

Mjøndalen Mur & Puss AS er kjøpt opp av svenske Fasadgruppen og tror det vil få positive ringvirkninger.Fasadgruppen ser på Norge som et viktig marked for en nordisk vekststrategi, og de ser på Mjøndalen Mur & Puss AS som et kvalitetsselskap med kompetent ledelse. – Nå blir vi del av en større gruppe som gir…

Ser stort vekstpotensial for murbransjen

Etter oppkjøpet av Grønnbolig ser Håndverksmur potensiale for flere medlemmer og mer bruk av mur på bygg. Som en kjede av murmestere og entreprenører med forhandlere over store deler av landet ser Håndverksmur AS store muligheter for videreutvikling av konseptet til det beste for medlemsbedriftene, ikke minst etter oppkjøpet av Grønnbolig. Daglig leder for Håndverksmur,…

Har etablert nytt proffkonsept

Tre bedrifter går sammen om å starte et nytt proffkonsept med ny butikk i Oslo.Mur & Tak Proff AS er et nytt konsept nylig åpnet i Grorudveien 55 i Oslo. Malorama, Scantools og Taksenteret Oslo AS har gått sammen om å etablere et nytt proffkonsept innen mur-, tak- og fasadeprodukter. Denne etableringen skjer ved at…

Nå blir det enklere å bruke brukte byggematerialer om igjen

Regjeringen kommer på banen etter at mange fagmiljøer har etterlyst endringer i lovverket for å gjøre det mulig å gjenbruke byggematerialer.– Norge skal være et foregangsland i det grønne skiftet og overgangen til sirkulærøkonomi. Dessverre har vi sett at praktiseringen av kravene til ombruk av byggematerialer har vært svært streng. Derfor har vi gjennomgått regelverket…

Går inn i Håndverksgruppen

Dokken og Moen Murmesterforretning AS på Lillehammer har blitt en del av Håndverksgruppen.Norges største konsern innen maling, gulvlegging, mur og flis fortsatte veksten på tampen av fjoråret. Rett før julen ble ringet inn, ble Malermestrene BMV AS i Molde, Industri og Maling AS i Harstad, og Dokken og Moen Murmesterforretning AS på Lillehammer en del…

Oppklarer forvirring om innreise

Nye korona-tiltak har skapt forvirring om innreise av utenlandsk arbeidskraft til Norge. Her kan du finne rett informasjon.Stadige endringer i hva som kreves av utenlandske arbeidere har skapt stor forvirring i byggebransjen. Også mur- og flisbedrifter har en del innleie og det er ikke like lett å følge med på alle endringer. Derfor har Byggenæringens…

Reagerer sterkt på meninger om fagnavn

Administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening, Jan Gunnar Madsen, er både forundret over at både Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen blander seg inn i bransjens valg av navn på faget.Det er i forbindelse med høringen om Vg3 murerfaget på Utdanningsdirektoratet sine nettsider at Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen tilkjennegir sin mening om at faget ikke bør skifte navn til…

Ny våtroms-veileder på engelsk

Håndverkerens Våtroms Veileder kommer nå i engelsk digital utgave.For å sikre at et bad eller annet våtrom skal bygges riktig, har Håndverkerens Våtroms Veileder laget en ny våtroms-veileder. Men for at informasjonen skal være tilgjengelig for alle, er den nå kommet i engelsk utgave. – Første steg var å gjøre veilederen tilgjengelig digitalt, slik at den…

Fikk spesialprodusert både stein og mørtel

10 000 kvadratmeter med spesialprodusert teglstein murt av Mjøndalen Mur & Puss AS preger bygget som nå har fått arkitektur-pris.Oslo bys arkitektpris for 2020 er gitt til Munch Brygge. Boligprosjektet er tegnet av Lund+Slaatto AS med landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS, og Bunde Bygg AS som samspillsentreprenør. Stor-Oslo Eiendom er byggherre og ansvaret for murerarbeidet har…

Håndverksmur kjøper Grønnbolig

Murhuskjeden Håndverksmur AS har inngått avtale med Grønn Bolig Norge AS om kjøp av rettigheter til virksomheten til Grønnbolig.Murhuskjeden Håndverksmur AS har inngått avtale med Grønn Bolig Norge AS om kjøp av rettigheter til virksomheten til Grønnbolig. Murhuskjeden Håndverksmur AS er en kjede av murmestere og entreprenører med forhandlere i store deler av landet. I…