Nyheter

Sanner vil ha ny forenklet TEK17

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil forenkle regelverket som styrer norsk boligbygging. – Det skal bli billigere og enklere å bygge nye boliger, sier Sanner.  Statsråden inviterer nå bransjen med på en bred gjennomgang av de tekniske byggeforskriftene. Dagens byggtekniske krav er omfattende. TEK10 har over 140 bestemmelser som omfatter flere tusen krav. –…

Regelverket for permitteringer gir dårlig økonomi og oppsigelser

Regjeringen har unnagjort den første budsjettkonferansen og er i full gang med budsjettet for 2016. BNLs direktør Jon Sandnes ber regjeringen reversere permitteringsregelverket. – Våre bedrifter permitterer fordi alternativet kan være konkurs eller oppsigelser, sier BNLs Jon Sandnes i en kommentar. Da regjeringen strammet inn permitteringsregelverket, ble det pekt på at dersom markedsituasjonen endrer seg…

Vekst i søkningen til yrkesfag

Veksten i søkningen til yrkesfag er samlet marginal, men for bygg- og anleggsfag er økningen på hele 11 prosent. Det er den høyeste økningen til noe yrkesfag og kommer etter mange år med nedgang. 50,5 prosent av elevene, som har søkt om plass på VG1, har valgt et yrkesfag, viser søkertallene til videregående opplæring per…

Ny ordning gir flere ungdommer fagutdanning

– Praksisbrev er en god ordning for ungdom som ellers ville falt utenfor, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Regjeringen gjør nå ordningen med praksisbrev nasjonal. Forslaget om å skape en alternativ vei i den videregående opplæringen ble særlig støttet av NHO da en partssammensatt arbeidsgruppe fremmet forslaget for om lag ti år siden. Dette var…

Kan tape millioner ved generasjonsskifte

Mange kjenner ikke til de nye skattereglene ved generasjonsskifte. Folk kan risikere å tape millioner ved generasjonsskifte i aksjeselskap, mener skatteekspert. – Vi får ofte henvendelser fra næringsdrivende om beskatning ved generasjonsskifte. Mange blir overrasket over å høre at de kan unngå skatt ved overdragelse av en privat næringseiendom eller enkeltpersonforetak, sier advokat Rune Junker…

Kan avdekke langt flere boligfeil

Innfasingen av mer omfattende takster vil bety at langt flere boligfeil oppdages, ifølge en ny undersøkelse. Ofte dreier det seg om mangler som påfører kjøper snarlige utgifter. I en fersk undersøkelse gjort blant boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) svarer 74 prosent at den nye og grundigere boligsalgsrapporten ofte eller svært ofte vil avdekke feil og…

Lavere under taket i utleieboliger

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleiehybler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår Regjeringen å forenkle kravene ved omgjøringer i eksisterende boliger. – Vi fjerner unødvendige krav for å gjøre det enklere for folk å bruke boligene sine slik de ønsker…

– Årevis med studier er ikke den eneste veien

Samfunnet stiller for høye forventninger til hvor mange år unge skal studere. Det mener 3 av 4 nordmenn i en ny undersøkelse fra NHO.  1. mars går søknadsfristen ut for videregående skole. 72 prosent av nordmenn mener samfunnet stiller for høye forventninger til ungdommen når det gjelder utdanning, yrkesvalg og hvor mange år de skal…

Permitteringsregler er viktigst

BNL møtte i slutten av januar i Stortingets arbeids- og sosialkomité i forbindelse med høring om endringer i arbeidsmiljøloven. I høringsnotatet trekker BNL blant annet fram at BNL er positive til endringsforslagene Regjeringen nå fremmer. Men endringer i permitteringsregler er svært viktig.

– Ikke grunnlag for særnorsk lønnstillegg

Det tekniske beregningsutvalget anslår årslønnsveksten i 2014 for ansatte i de største forhandlingsområdene til i gjennomsnitt om lag 3,2 prosent. For lønnstakere under ett legger utvalget til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2013 til 2014 var 3,1 prosent.