Nyheter

Student-produsert tegl i sommerutstilling

Med installasjonen Trøndertegl vil en gruppe NTNU-studenter rette fokus på mangfoldet i materialbruken i Trondheim og lokal produksjon av teglstein. Den midlertidige installasjonen er oppført foran Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata i Trondheim og består av fire elementer som sammen danner et utstillingsrom. Den viser frem lokal teglstein og beskriver produksjonen steg for steg. I tre…

Gir bort lass til dugnad

I begynnelsen av måneden sparket Leca i gang en dugnadsaksjon der de inviterer alle landets lag, foreninger og klubber til å sende inn sine ønskede prosjekter og kanskje vinne et lastebillass med Leca. Carl Petter Simonsen, salgssjef i Weber er entusiastisk til aktiviteten, og ikke minst hvem de har fått med seg som frontfigur til…

Raskere plan- og byggeprosesser i kommunene

– Vi har klare forventninger til hva kommuner og fylker skal legge vekt på når de utarbeider lokale og regionale planer i årene som kommer. Felles prioritering er viktig for å ruste oss for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag vedtok regjeringen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Kontoret for belgisk murstein

Det heter seg at ”war is waste”, men også gjenreisingen kan ha følgeskader. Historien om det iørefallende Kontoret for belgisk murstein er et lite eksempel på det. Kontoret for belgisk murstein eksisterte bare i tre år, fra årsskiftet 1947/1948 til utgangen av 1950. Kontoret hadde ansvar for anskaffelse, transport, lagring og salg av belgisk murstein…

Ny sentral godkjenning: Et skritt på veien

– Nå haster det for regjeringen å komme i gang med nødvendige utredninger, slik at vi får en ny sentral godkjenning som bidrar til at det blir enkelt å være seriøs, mener BNL og Fellesforbundet. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har levert sin  innstilling til ny sentral godkjenning av foretak. Innstillingen skal behandles av Stortinget  fredag…

Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

– Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag foreslo han for Stortinget å styrke sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs.
BNL er godt fornøyd med dette gjennomslaget.

Aktive kontrollmyndigheter

Det kan se ut til at kontrollmyndighetene øker presset mot byggeplassene. Det tar den seriøse delen av bransjen i mot med åpne armer. De siste dagene melder NRK om aksjoner i Kristiansand, Østlendingen om arrestasjoner og utvisninger i Elverum, Åmodt og Løten og Telemarksavisen om en razzia på Rauland. Østlendingen melder at fem serbere ble arrestert på…

Flagger for språkforståelse

En tredjedel av dødsulykkene på norske arbeidsplasser rammer utenlandske arbeidere. Nå går Statsbygg i bresjen for økt språkforståelse i byggebransjen: Alle skal kunne føle seg trygge på jobb, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen. I sommer innfører Statsbygg enda strengere sikkerhetsregler for sine byggeplasser; elektronisk adgangskontroll, synlig ID-kort til enhver tid, halvparten av arbeiderne skal være…

NYTT: Murbransjens transformasjonspris til HiB

Murbransjen har valgt å opprette en ny «transformasjonspris» som spesielt skal framheve gode prosjekter som løser slike oppgaver på en forbilledlig måte. Murbransjens transformasjonspris 2015 var dagens overraskelse på Norsk murdag og gikk til Høgskolen i Bergen.