Nyheter

Skatt på kjøregodtgjørelse fra nyttår

Statens satser for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil blir flittig brukt også i det private næringslivet. Til nå har den vært skattefri opp til en maksimalsum. Nå blir deler av den skattlagt fra første kilometer.

Regjeringen har problemer med Plan- og bygningsloven

Regjeringen foreslår en ny midlertidig bestemmelse som gjør det mulig å sette til side plan- og bygningsloven ved kriser og ekstraordinære situasjoner i fredstid.
– Beredskapsbestemmelsen vil gjøre det mulig å etablere nøkterne, men forsvarlige innkvarteringsplasser for asylsøkere. Den vil også kunne brukes i andre akutte situasjoner, som for eksempel naturkatastrofer og pandemi, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Hiv dem ut av landet

Den avtoppede arbeidsministeren Robert Eriksson (Frp) møtte nylig en fullsatt sal da han fortalte om regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet i bygg og anleggssektoren, melder Bydelsavisa Strinda i Trondheim. Der møtte han også en frustrert murer.

Enklere å være seriøs?

– Vi utvider nå ordningen med sentral godkjenning. Bedriftene som er sentralt godkjent skal ikke bare være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han mener det blir enklere å velge seriøse leverandører i byggenæringen.

Midlertidig unntak fra saksbehandling for asylmottak

Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard. – Det er krise i mottaksapparatet. Vi må nå redusere saksbehandlingstiden for å sikre at ingen må sove på gaten. Men vi må også unngå at det brukes kostbare løsninger, som hotell, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.