Nyheter

Enklere å være seriøs?

– Vi utvider nå ordningen med sentral godkjenning. Bedriftene som er sentralt godkjent skal ikke bare være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han mener det blir enklere å velge seriøse leverandører i byggenæringen.

Midlertidig unntak fra saksbehandling for asylmottak

Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard. – Det er krise i mottaksapparatet. Vi må nå redusere saksbehandlingstiden for å sikre at ingen må sove på gaten. Men vi må også unngå at det brukes kostbare løsninger, som hotell, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Murfaget under press

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk går inn for sentralisert utdanning i murfaget. Det kan bety slutten på lokal utdanning i murfaget. Norske Murmestres Landsforening (NML) er bekymret.

Lanserer felles seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er blitt enige om en rekke felles bestemmelser i forbindelse med offentlige bygge- og anleggsanskaffelser.