Nyheter

Stor satsing på EPD dokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS lanserer ny funksjonalitet innenfor sin satsing på produktdokumentasjon. Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). Gjennom Norsk Byggevarebase er det nå gjennomført et storstilt arbeide med å koble samtlige EPD-dokumenter (Environmental Product Declaration) til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB. EPD-Norge EPD-Norge er Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner og ble etablert…

Lett å være dansk på Bygg Reis Deg

Danske selskaper ser muligheter i et godt norsk byggemarked. Det vil merkes på Bygg Reis Deg, 14. – 17. oktober 2015 på Norges Varemesse, Lillestrøm. Mer enn 10 prosent av utstillerne vil komme fra Danmark. Danske utstillere er dermed den desidert største utenlandske aktør på årets messe. – Det er først og fremst de små…

Statsbygg med strengere etikk-krav

Statsbygg har blitt medlem av Initiativ for etisk handel. Statsbygg går dermed i bresjen for strengere etiske krav i byggebransjen, forteller selskapet på sine nettsider. – Det betyr et skjerpet fokus på arbeids- og miljøforhold hos leverandører for å forhindre, avdekke og forbedre uakseptable arbeidsvilkår, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Nei til…

Student-produsert tegl i sommerutstilling

Med installasjonen Trøndertegl vil en gruppe NTNU-studenter rette fokus på mangfoldet i materialbruken i Trondheim og lokal produksjon av teglstein. Den midlertidige installasjonen er oppført foran Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata i Trondheim og består av fire elementer som sammen danner et utstillingsrom. Den viser frem lokal teglstein og beskriver produksjonen steg for steg. I tre…

Gir bort lass til dugnad

I begynnelsen av måneden sparket Leca i gang en dugnadsaksjon der de inviterer alle landets lag, foreninger og klubber til å sende inn sine ønskede prosjekter og kanskje vinne et lastebillass med Leca. Carl Petter Simonsen, salgssjef i Weber er entusiastisk til aktiviteten, og ikke minst hvem de har fått med seg som frontfigur til…

Raskere plan- og byggeprosesser i kommunene

– Vi har klare forventninger til hva kommuner og fylker skal legge vekt på når de utarbeider lokale og regionale planer i årene som kommer. Felles prioritering er viktig for å ruste oss for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag vedtok regjeringen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Kontoret for belgisk murstein

Det heter seg at ”war is waste”, men også gjenreisingen kan ha følgeskader. Historien om det iørefallende Kontoret for belgisk murstein er et lite eksempel på det. Kontoret for belgisk murstein eksisterte bare i tre år, fra årsskiftet 1947/1948 til utgangen av 1950. Kontoret hadde ansvar for anskaffelse, transport, lagring og salg av belgisk murstein…

Ny sentral godkjenning: Et skritt på veien

– Nå haster det for regjeringen å komme i gang med nødvendige utredninger, slik at vi får en ny sentral godkjenning som bidrar til at det blir enkelt å være seriøs, mener BNL og Fellesforbundet. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har levert sin  innstilling til ny sentral godkjenning av foretak. Innstillingen skal behandles av Stortinget  fredag…

Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

– Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag foreslo han for Stortinget å styrke sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs.
BNL er godt fornøyd med dette gjennomslaget.