– Svært urovekkende

– Nå må innsatsen forsterkes og regjeringen må få fortgang i varslede tiltak, sier Jon Sandnes, BNLs administrerende direktør. Etter Riksrevisjonens drepende kritikk av innsatsen mot arbeidsmiljøkriminalitet, framlagt i to rapporter tirsdag, opplever BNL støtte for sin bekymring. – BNL har over lang tid uttrykt sterk bekymring når det gjelder utviklingen av useriøse aktører som…

Pinglete innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende. – Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Håndbanket tegl til Campus Ås

Statsbygg og AF Gruppe AS har signerte en avtale på i underkant av 325 millioner kroner for tett bygg-entreprisen (K230) på Campus Ås. Det ble også signert en kontrakt (K231) med Mur Direkte AS på i overkant av 48 millioner for fasadestein, melder Statsbygg.

Ny, lettere blokk lansert

I 2015 ble Leca LSX lansert. En ny, patentert produksjonsteknologi for Leca-blokker ga en vesentlig vektreduksjon kombinert med større styrke. Nå er det Isoblokkas tur.