Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

– Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag foreslo han for Stortinget å styrke sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs.
BNL er godt fornøyd med dette gjennomslaget.

Aktive kontrollmyndigheter

Det kan se ut til at kontrollmyndighetene øker presset mot byggeplassene. Det tar den seriøse delen av bransjen i mot med åpne armer. De siste dagene melder NRK om aksjoner i Kristiansand, Østlendingen om arrestasjoner og utvisninger i Elverum, Åmodt og Løten og Telemarksavisen om en razzia på Rauland. Østlendingen melder at fem serbere ble arrestert på…

Flagger for språkforståelse

En tredjedel av dødsulykkene på norske arbeidsplasser rammer utenlandske arbeidere. Nå går Statsbygg i bresjen for økt språkforståelse i byggebransjen: Alle skal kunne føle seg trygge på jobb, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen. I sommer innfører Statsbygg enda strengere sikkerhetsregler for sine byggeplasser; elektronisk adgangskontroll, synlig ID-kort til enhver tid, halvparten av arbeiderne skal være…

NYTT: Murbransjens transformasjonspris til HiB

Murbransjen har valgt å opprette en ny «transformasjonspris» som spesielt skal framheve gode prosjekter som løser slike oppgaver på en forbilledlig måte. Murbransjens transformasjonspris 2015 var dagens overraskelse på Norsk murdag og gikk til Høgskolen i Bergen.

Framtidens arkitekter med føling for murerfaget

Nærmere 60 andreårs arkitektstudenter fra Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) gjennomførte uka før påske en to dagers workshop hvor de fikk praktisere muring med blokker og tegl. – Det er gøy å få praktisk erfaring, sier arkitektstudent Maja Hosberg. Tidligere har de kun hatt noe stålarbeid med sveising. – Det er også veldig lærerikt å få…