Heder til hederskar

Under lørdagens bankett, som avsluttet landsmøtet, i Norske Murmestres Landsforening (NML) takket styreleder Hans Kristian Meling en rekke personer for innsatsen. Ikke minst arrangørlauget, som har laget et praktfull ramme om årets generalforsamling. Men en person fikk mer heder enn andre.

NML har spart en million

Norske Murmestres Landsforening (NML) har i dag gjennomført sin generalforsamling i Bergen. Organisasjonen har spart kostnader, men budsjetterer med fortsatt underskudd. Sammenslåing av NML og Servicekontoret er et sparetiltak.

– Ta med hele klimaregnskapet

Et murhus er dyrere å bygge, men allerede etter 10-15 år er vedlikeholdskostnadene lavere enn trehus. Også i klimasammenheng har murverk motstandskraft og holdbarhet som kan stå i mot de store endringene vi kan vente i klimaet.

– Vi må starte med oss selv

Norges største boligbygger tar et markant standpunkt mot svart arbeid, sosial dumping og useriøse aktører. Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos gir klare meldinger om hvor viktig det er å følge et indre moralske kompass.