Nye tiltak mot sosial dumping

Arbeids- og sosialdepartementet sender i dag på høring forslag om viktige endringer i ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Det foreslås å utvide adgangen til å kontrollere HMS-kortenes gyldighet gjennom sanntidskontroll. Videre foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å starte opp arbeidet uten HMS-kort.

Avtale om bygningsferien 2016

BNL og Fellesforbundet er enige om når neste års bygningsferie skal være. Partene er enige om at den anbefalte bygningsferien 2016 legges fra mandag 11. juli til og med fredag 29. juli. Det er uke 28, 29 og 30.

Tror merking kan gi flere læreplasser

Bedrifter som har lærlinger får nå sin egen merkeordning. – Vi vil at bedrifter skal få mulighet til å vise frem at de har lærlinger, og jeg håper det fører til at vi som forbrukere velger å bruke lærebedrifter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjør vi for lite – for sent?

– NHO støtter i hovedtrekk regjeringens strategi. De presenterer mange gode grep, og vi må understreke alvoret, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til nho.no om regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.