Endringer i arbeidstid fra 1. juli

Grensene for gjennomsnittsberegning av daglig alminnelige arbeidstid økes noe. Etter avtale kan man arbeide flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringene. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får utvidet dispensasjonsadgang til langturnuser. Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid ble vedtatt i Stortinget 7. april 2015. Overtid Grensen i § 10-6 femte ledd for hvor mye overtid som…

Gir bort lass til dugnad

I begynnelsen av måneden sparket Leca i gang en dugnadsaksjon der de inviterer alle landets lag, foreninger og klubber til å sende inn sine ønskede prosjekter og kanskje vinne et lastebillass med Leca. Carl Petter Simonsen, salgssjef i Weber er entusiastisk til aktiviteten, og ikke minst hvem de har fått med seg som frontfigur til…

Raskere plan- og byggeprosesser i kommunene

– Vi har klare forventninger til hva kommuner og fylker skal legge vekt på når de utarbeider lokale og regionale planer i årene som kommer. Felles prioritering er viktig for å ruste oss for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag vedtok regjeringen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Kontoret for belgisk murstein

Det heter seg at ”war is waste”, men også gjenreisingen kan ha følgeskader. Historien om det iørefallende Kontoret for belgisk murstein er et lite eksempel på det. Kontoret for belgisk murstein eksisterte bare i tre år, fra årsskiftet 1947/1948 til utgangen av 1950. Kontoret hadde ansvar for anskaffelse, transport, lagring og salg av belgisk murstein…